expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Selektywna zbiórka odpadów

Selektywna zbiórka odpadów

Centralny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Jeżynowa 40, 97-500 Radomsko, m. Płoszów

do którego mieszkańcy Miasta Radomska mogą bezpłatnie oddawać następujące rodzaje odpadów:

 • Metale i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe
 • Papier i tekturę
 • Szkło
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte opony (w ilości nieprzekraczającej 8 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe)
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Opakowania po chemikaliach
 • Przeterminowane leki
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości nieprzekraczającej 1000 kg rocznie na gospodarstwo domowe)
 • Bioodpady stanowiące odpady z pielęgnacji ogrodów i parków
 • Bioodpady stanowiące odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 • Tekstylia i odzież
 • Odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne

Centralny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:
• w dni robocze, od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 - 18:00
• w soboty, od godz. 7:00 - 12:00

Pomocnicze punkty do selektywnej zbiórki

Mieszkańcy Radomska, oprócz segregacji odpadów w systemie workowym, mogą korzystać z 10 pomocniczych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rozmieszczonych na terenie naszego miasta. W każdym z punktów znajdują się trzy pojemniki typu DZWON. Niebieski pojemnik przeznaczony jest na papier, zielony na szkło, a żółty na metale i tworzywa sztuczne.

Pomocnicze punkty selektywnej zbiórki odpadów znajdują się w następujących miejscach na terenie Radomska:

Pojemniki typu DZWON

 

1.

ul. 11 Listopada (k. Szkoły Podstawowej Nr 7)

2.

ul. Portowa (Port Radomsko przy kont.)

3.

ul. Reymonta (rejon dworca PKP)

4.

ul. Sierakowskiego (ERA PARK)

5.

ul. Stara Droga 85 (przy PGK)

6.

ul. Geodetów (k/zakładu Whirlpool)

7.

ul. Św. Jadwigi Królowej (k. Szkoły Podstawowej Nr 6)

8.

ul. Św. Jadwigi Królowej (k/Hali Sportowej)

9.

ul. Starowiejska 22-24

10.

ul. Tysiąclecia (przy Urzędzie Miasta)

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Odpady należy dostarczyć do następujących Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów:

 • ul. Jeżynowa 40 w Płoszowie.

Godzina przyjęcia odpadów:

 • poniedziałek - piątek 6:00-18:00,
 • sobota 7:00-12:00.

Bioodpady stanowiące odpady z pielęgnacji ogrodów i parków (odpady zielone)

Odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin. Zaliczyć do nich możemy m.in. ściętą trawę, łodygi, liście, drobne gałęzie, kwiaty.

Odpady zielone odbierane są od mieszkańców Miasta Radomska zgodnie z harmonogramem, w specjalnie oznaczonych workach koloru szarego. Można również dostarczyć je do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów:

 • ul. Jeżynowa 40 w Płoszowie.

Godzina przyjęcia odpadów:

 • poniedziałek - piątek 6:00-18:00
 • sobota 7:00-12:00.

Nie spalaj odpadów zielonych

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) oraz w związku z funkcjonowaniem na terenie Radomska systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów zielonych, na terenie Miasta Radomsko nie można spalać odpadów zielonych.

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki

Gmina Miasta Radomska realizuje program zbiórki przeterminowanych leków. Celem programu jest wyeliminiowanie leków ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych. Leki wymagają bowiem innych sposobów utylizacji niż odpady komunalne - głównie są unieszkodliwiane termicznie. Mieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie oddać je do niżej wymienionych aptek na terenie miasta Radomska, w których ustawione są specjalne pojemniki na przeterminowane leki:

 

Nazwa apteki

Adres

1.

„Piastowska”

ul. Piastowska 20d

2.

„Zdrowie”

ul. Mickiewicza 16

3.

„Miła”

ul. Miła 5

4.

„Apteka z uśmiechem”

ul. Przedborska 47

5.

„GEMINI”

ul. Armii Krajowej 32

6.

„Codzienna Drive”

ul. Piastowska 17

7.

„Dbam o zdrowie”

ul. Pymasa Wyszyńskiego 2/6

8.

Apteka Azalia

ul. Armii Krajowej 34

9.

Apteka Kwiaty Polskie

ul. Armii Krajowej 9

10.

Apteka Wrzosowa

ul. Brzeźnicka 63

Można również dostarczyć je do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów:

 • ul. Jeżynowa 40 w Płoszowie.

Godzina przyjęcia odpadów:

 • poniedziałek - piątek 6:00-18:00
 • sobota 7:00-12:00.

Zużyte baterie

Zużyte baterie

Baterie zawierają wiele szkodliwych metali ciężkich, które nie ulegają neutralizacji. Dlatego tak ważnym jest, żeby zbierać wszystkie zużyte baterie i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki, gdyż niezależnie od składu chemicznego, ich wpływ na nasze zdrowie nie jest obojętny. Odzyskanie baterii i ich ponowne przetworzenie jest możliwe dzięki oddzieleniu ich od pozostałych odpadów komunalnych.

Wykaz placówek, w których można oddać zużyte baterie:

 • Publiczne Przedszkole nr 1 przy ul. Miłej 13,
 • Publiczne Przedszkole nr 2 przy ul. Targowej 7,
 • Publiczne Przedszkole nr 3 przy ul. Sierakowskiego 19,
 • Publiczne Przedszkole nr 4 przy ul. Kołłątaja 12,
 • Publiczne Przedszkole nr 5 przy ul. 11 Listopada 33,
 • Publiczne Przedszkole nr 6 przy ul. Rolnej 2,
 • Publiczne Przedszkole nr 9 przy ul. Sokolej 2,
 • Publiczne Przedszkole nr 10 przy ul. Armii Krajowej 13,
 • Publiczne Przedszkole Specjalne przy ul. Piastowskiej 10 A,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Piastowskiej 17,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Piłsudskiego 22,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Dąbrowskiej 27,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Szkolnej 4,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. Narutowicza 207,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Św. Jadwigi Królowej 20,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. 11-go Listopada 16,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Reja 81,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Rolna 65,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Makuszyńskiego 25,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Stara Droga 85,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Krzywej 12

Można również dostarczyć je do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów:

 • ul. Jeżynowa 40 w Płoszowie.

Godzina przyjęcia odpadów:

 • poniedziałek - piątek 6:00-18:00
 • sobota 7:00-12:00.

Folia, sznurek oraz opony powstające w gospodarstwach rolnych

Odpady należy dostarczyć do następujących Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów:

 • ul. Jeżynowa 40 w Płoszowie.

Godzina przyjęcia odpadów:

 • poniedziałek - piątek 6:00-18:00,
 • sobota 7:00-12:00.

Punkt przyjmuje za odpłatnością następujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach rolnych:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Kwota netto / Mg

1.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych (folia rolnicza, folia do owijania balotów rolniczych, opakowania po nawozach puste bez zanieczyszczeń)

400,00 zł

2.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych (worki typu Big Bag)

1 200,00 zł

3.

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lun nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne), opakowania po nawozach z zawartościami substancji niebezpiecznych i chemikaliów

11 000,00zł

4.

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) – sznurek rolniczy, siatka rolnicza, odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

1 200,00 zł

5.

16 01 03

Zużyte opony (osobowe, dostawcze)

800,00 zł

6.

16 01 03

Zużyte opony (ciężarowe, rolnicze)

1 500,00 zł

  Przyjęcie tego typu odpadów następuje zgodnie z poniższymi informacjami:

 • dostarczenie w/w odpadów realizowane jest własnym transportem;
 • wyładunek odpadów leży po stronie dostarczającego odpady;
 • płatność za przyjecie odpadów następuje bezpośrednio w kasie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na podstawie wystawionej przez BOK faktury VAT;
 • ewidencja tego typu odpadów prowadzona jest w systemie BDO na podstawie Karty Przekazania Odpadów w przypadku działalności gospodarczej, których prowadzenie wymaga wpisu do BDO.

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Marzanna Proszowska - Naczelnik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 (44) 685 44 96

Informacja na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji
tel. +48 (44) 685 45 01

Decyzje środowiskowe tel.
+48 (44) 685 44 98

Wycinka drzew, pielęgnacja tel.
+48 (44) 685 44 99