ZPORR

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego to jeden z siedmiu programów operacyjnych, służących realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) /Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) na lata 2004-2006.

Program ten rozwijał cele NPR określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, uruchamianych z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

ZPORR logotypy

Zadanie zrealizowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach ZPORR na lata 2004-2006.

 Projekt zrealizowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt zrealizowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.