Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

Michał Chodkowski – Naczelnik
michal.chodkowski@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 95

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 72