Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013 roku zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na zasadach określonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Firmą odbierającą odbierającą odpady od mieszkańców gminy Miasta Radomska jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Stara Droga 85,
97-500 Radomsko

Zgodnie z nowymi zasadami gmina ma obowiązek odbioru wszystkich wytworzonych przez mieszkańca odpadów komunalnych. Ideą nowego systemu jest to, aby niezależnie od ilości wytworzonych przez mieszkańców odpadów, odebrać je wszystkie w ramach wnoszonej do gminy opłaty.

Rada Miejska w Radomsku podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wybierając metodę uzależniającą ustalenie opłat śmieciowych dla nieruchomości od ilości zamieszkujących osób.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Marzanna Proszowska - Naczelnik
rolnictwo@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 96

Informacja na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji
tel. +48 (44) 685 45 01

Decyzje środowiskowe tel.
+48 (44) 685 44 98

Wycinka drzew, pielęgnacja tel.
+48 (44) 685 44 99