Wydawnictwa

W Radomsku, w ostatnich latach (po 2000r.), ukazało się wiele ciekawych i cennych pozycji książkowych.

Możemy wśród nich wskazać publikacje, które zostały wydane przy wsparciu finansowym z budżetu miasta Radomsko w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży wydawnictw i publikacji tematycznie związanych z Miastem Radomsko”, ale również i takie, które powstały dzięki hojności indywidualnych sponsorów.

Najważniejsze jest jednak to, że wzbogacają one wiedzę o Radomsku i jego dziejach oraz stają się też częścią dorobku kulturowego lokalnego społeczeństwa.

Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.

                                             Cyceron

Wydawnictwa o tematyce historycznej

indywidualne

 • Radomsko. Narodziny i rozwój miasta, pod red. Roberta Majznera, Radomsko 2017.
 • K. Jasiak, Zarys dziejów Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Radomsko 2015.
 • J. Medwid, Ciekawostki numizmatyczne, Radomsko 2015.
 • R. Szwed, O samorządzie terytorialnym w Polsce w XIX - XXI wieku, Radomsko 2014.
 • Obecność błogosławiona. 25 - lecie Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi Królowej Patronki Miasta Radomska, Radomsko 2014.  (wydana przez Stowarzyszenie Ziemi Radomszczańskiej "Regina").
 • Z. Machura, Saga Rodu Półrolów, cz.II, Radomsko 2014.
 • T. Toborek, Warszyc. Wyklęty bohater, Łódź 2013.
 • M. Stalka i M. Stalka, Szare Szeregi Rój „Metal”, Radomsko 2009.
 • G. Mieczyński, Stowarzyszenia społeczne w Radomsku w latach 1881 – 1939, Radomsko 2008.
 • B. Frankowska, Historia utworzenia Muzeum Regionalnego w Radomsku, Radomsko 2008.
 • T. Toborek, Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie, Łódź 2007.
 • E. Kawka, Zarys historii sportu radomszczańskiego, Radomsko 2006.
 • M. Stalka i M. Stalka, Harcerstwo radomszczańskie 1915 – 2005, Radomsko 2005.

wydawane przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku

 • Zeszyty Radomszczańskie, t.I, Radomsko 2007
 • Zeszyty Radomszczańskie, t.II, Radomsko 2008 
 • W okupowanym Radomsku. Fotografie z lat 1939-1945, Radomsko 2009.
 • Zeszyty Radomszczańskie, t.III, Radomsko 2009.
 • Zeszyty Radomszczańskie, t.IV, Radomsko 2010.
 • Zeszyty Radomszczańskie, t.V, Radomsko 2011.
 • Księga protokołów Chrześcijańskiego Cechu Stolarzy i Rzemiosł Drzewnych w Radomsku z lat 1937 – 1948, oprac. A.Podolska, Radomsko 2012.
 • Zeszyty Radomszczańskie, t.VI, Radomsko 2012.
 • T. A. Nowak, Księgi metrykalne parafii św. Lamberta w Radomsku, cz.1 Księga zawartych małżeństw z lat 1735 - 1796, Radomsko 2012.
 • Zeszyty Radomszczańskie, t.VII, Radomsko 2013.
 • G. Mieczyński, Firmy radomszczańskie w dwudziestoleciu międzywojennym. Katalog, Radomsko 2013.
 • T. A. Nowak, Księgi metrykalne parafii św. Lamberta w Radomsku, cz.2 Księga ochrzczonych z lat 1739 - 1779, Radomsko 2013.
 • Aniela z Jałowieckich Belinowa, Notatki z początku wojny (1914r.), do druku przygotował T. A. Nowak, Radomsko 2014.
 • Stanisław Oczkowski, Dzienniki (1914 - 1915), do druku przygotował T. A. Nowak, Radomsko 2014.
 • Zeszyty Radomszczańskie, t.VIII, Radomsko 2014.
 • Zeszyty Radomszczańskie, t.IX, Z Dziejów gminy i parafii Dobryszyce, Radomsko 2014.
 • T. A. Nowak, Księgi metrykalne parafii św. Lamberta w Radomsku, cz.3 Księga ochrzczonych z lat 1779 - 1796, Radomsko 2014.
 • Jerzy Majewski, Pamiętnik (1914 - 1916), do druku przygotował T. A. Nowak, Radomsko 2015.
 • Zeszyty Radomszczańskie, t. X, Radomsko 2015.
 • Z. Włodarczyk, Na przełomie epok. Radomsko pod panowaniem pruskim (1793-1806), Radomsko 2015.
 • Zeszyty Radomszczańskie, t.XI, Radomsko 2016.
 • G. Mieczyński, Fabianiacy. Uczniowie Dwuklasowej Pensji Męskiej Feliksa Fabianiego, Radomsko 2016.
 • Zeszyty Radomszczańskie, t.XII, Radomsko 2016.
 • Zeszyty Radomszczańskie, t.XIII, Radomsko 2017.
 • Radomszczański Słownik Biograficzny, t.I, Radomsko 2017.
 • T. Kuźnicki , Z dziejów letnisk przy stacji Kamieńsk, Radomsko 2018.
 • Zeszyty Radomszczańskie, t.XIV, Radomsko 2018.

(wersje elektroniczne wszystkich "Zeszytów" dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomskuotwiera się w nowym oknie, zakładka Publikacje)

wydawane przez Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział w Radomsku

 • A. Pichit, Powiat radomszczański za panowania Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 2000.
 • E. Szlegier, Region radomszczański w Polsce piastowskiej , 2002.
 • A.Sztajno, Z dziejów genezy i rozwoju Radomska w okresie od XI/XII do XVI wieku, 2003.
 • I.Iwanowicz, Stan sanitarny Radomska w latach 1918 – 1939, 2005.
 • J. Wojarska, Powstanie i rozwój przemysłu radomszczańskiego do I wojny światowej, 2006.
 • B. Mosińska, Oświata w pracach samorządu w okresie międzywojennym w Radomsku, 2008.
 • T. Kuźnicki, Z dziejów młynarstwa Radomska i regionu, 2009.
 • J. Dąbek, Dzieje Radomska w okresie II Rzeczypospolitej, 2010.
 • A. Kosowska, Dzieje Radomska w okresie Drugiej Wojny Światowej, 2011.
 • Z. Gzik, Stary Cmentarz w Radomsku, 2012.

 wydawane przez Fundację Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku

 • T. Kuźnicki, Śladami dawnych młynów Radomska i okolic, Radomsko 2010.
 • J. Lechowski, Moje Radomsko 1958 - 1983, Radomsko 2010.
 • M.K. z Kozakiewiczów Jędrzejczykowa, O.O.Franciszkanie w Radomsku Kiedyś, wspomnienie o tych, których pamiętam, Radomsko 2009.
 • Dzieci piszą - tomik wierszy i opowiadań dzieci uczęszczających na zajęcia literackie organizowane przez FIK w ramach Centrum Edukacji Kulturalnej i Artystycznej, Radomsko 2009.
 • ks. G. Ułamek, Odchodzimy, 2003.

wydawane przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Leszka Czarnego w Radomsku

 • J.Przepiórkowski, J.Kamiński, Katalog nadruków okolicznościowych na banknotach, Radomsko 2011.
 • J. Medwid, Dobry żart tymfa wart, Radomsko 2009.
 • J. Medwid, G. Mieczyński, Bierz za dobrą monetę, wyd.II uzup., Radomsko 2005.
 • M. Bereska, J. Kamiński, Radomszczańskie medale. Katalog, Radomsko 2004.

Wydawnictwa o tematyce kulturalno – historycznej

 • A. Szponder, 50 lat Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku, Radomsko 2012.
 • A. Repelewicz, Współczesne budownictwo sakralne Radomska, Częstochowa 2012.
 • Radomszczańskie Teatralia, nr 1/2012
 • Radomszczańskie Teatralia, nr 2/2012
 • Radomszczańskie Teatralia, nr 3/2013
 • M. Grotowski, Lesko, Radomsko 2014. (powieść historyczna)

 Tomiki poezji

tomiki nagrodzone przez jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza

 • DZIEŃ, W KTÓRYM DECYDUJESZ SIĘ WYJECHAĆ - Katarzyna Dybżyńska, 2017
 • ULTIMATUM - Piotr Machul, 2016
 • WNĘTRZA GÓR - Robert Feszak, 2015
 • MIGOTANIE GWIAZD I PRZEDSIONKÓW - Anna Grabowska, 2014
 • WYPUŚĆ MNIE, WYPUŚĆ - Agnieszka Marek, 2013.
 • DZIECI EPOKI - Edyta Wysocka, 2012.
 • PĘDRAKI - Joanna Małgorzata Przybylska, 2011.
 • SEPARATUM - Piotr Mosoń
 • PRZEWODNIK DLA NIEPRZYGOTOWANYCH - Jacek Kawecki
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Informacji i Promocji

Paulina Grabowska - Naczelnik
promocja@radomsko.pl

rzecznik@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 45 29

tel. +48 (44) 685 45 73

tel. +48 (44) 685 45 02

tel. +48 (44) 685 44 67

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72