Oferta inwestycyjna

Zalety Radomska

Zaletą Miasta Radomska jest jego położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych w centrum Polski.  Droga krajowa numer 1 łączy miasto z wybrzeżem Gdańsk/Gdynia  z regionem śląskim a dalej z południową Europą. Kierunek łączący wschód z zachodem Polski obsługuje droga krajowa numer 42. Obie drogi krzyżują się w rejonie strefy inwestycyjnej miasta.  Największym atutem miasta są jego mieszkańcy - przedsiębiorczy, aktywni i otwarci na wszelkie biznesowe inicjatywy. Liczne instytucje, firmy ubezpieczeniowe i banki tworzą środowisko przyjazne biznesowi i stanowią zaplecze działalności gospodarczej na terenie miasta.

Mapa Polski

Strefa inwestycyjna w Radomsku to profesjonalnie przygotowany obszar objęty statusem specjalnej strefy ekonomicznej co pozwala na działalność gospodarcza wsparta ulgami podatkowymi.

Od wielu lat systematycznie staramy się poprawić warunki prowadzenia biznesu. Uzbrojone tereny, zwiększająca się siatka dróg, plany zagospodarowania przestrzennego, ulgi dla inwestorów a także poprawa otoczenia przyrodniczego poprzez dbałość o środowisko naturalne to główne kierunki działania samorządu lokalnego.

 Strefa inwestycyjna, zlokalizowana przy drodze krajowej DK1/A1, zalicza się do obszaru Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Korzystne warunki płynące z inwestowania w ŁSSE oraz możliwości inwestycyjne podstrefy Radomsko zwróciły uwagę inwestorów z wielu branż.  Uzbrojona w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną strefa inwestycyjna stanowi ogromną zaletę miasta. Każdego roku przyciąga nowych inwestorów , którzy znajdują przyjazny klimat do inwestowania, wszechstronną pomoc samorządu i ulgi inwestycyjne. Ogromnym atutem Radomska jest młoda, dobrze wykształcona, pracowita i ambitna kadra.  Firmy, które zainwestowały w strefie inwestycyjnej rozwijają się nieustannie i często dokonują kolejnych inwestycji. 

W Radomsku już zainwestowali: Whirpool, PressGlass SA, ManuliHydraulics, VPK, Cortizo,Frigo Logistics, PRT Radomsko, HSV, Union Industries, Cynkownia Radomsko, Logistyka24, JYSK, Ardagh Metal Beverage Poland, Konstalex i wiele innych.

Lokalny biznes

Radomsko posiada bardzo dobrze rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), który obecnie jest jednym z najcenniejszych fundamentów gospodarki w mieście. FAMEG ulokowany w Radomsku, jest przedsiębiorstwem z ponad 125 letnią tradycją w produkowaniu wysokiej jakości mebli giętych, odznaczających się światową renomą. Korzenie firmy powiązane są z genialnym wiedeńskim producentem mebli Michaelem Thonetem, który wymyślił proces unikalnego gięcia drzewa, nazwany później jego imieniem. Meble zaprojektowane przez FAMEG pochodzą ze szlachetnego drzewa bukowego, które wiernie zachowuje nadawane mu kształty. FAMEG działa nie tylko zgodnie z tradycją, lecz także wzoruje się nowoczesną stylistyką, co kreuje nowy obraz przedsiębiorstwa i daje pewność, że postępuje zgodnie z obowiązującymi tendencjami rynkowymi.

Inną dobrze rozwiniętą branżą jest przemysł budowlany i metalowy. Około 300 przedsiębiorstw z tego sektora działa na lokalnym rynku. Zarówno przemysł metalowy jak i budowlany ciągle się rozwija. Obecnie funkcjonuje około 100 przedsiębiorstw zaliczanych do MŚP, pośród nich jest Metalurgia działająca na terenie miasta i będąca jednym czołowych producentów drutu i produktów drucianych w Europie. Firmy konstrukcji stalowych, budowlane znane są w Polsce i poza granicami kraju z dobrej jakości i konkurencyjnych cen.
Kolejnym ważnym przedsiębiorstwem na terenie miasta jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Radomsko (OSM Radomsko). Produkty spółdzielni nie tylko corocznie otrzymują nagrody i są wyróżnienia ale także są produkowane ze szczególną starannością aby nie oddziaływać na środowisko naturalne. Produkty sprzedawane pod markami : „Ale”, „Hej”, „Dobre” znane są i doceniane przez konsumentów w całym kraju.

W sektorze usług na terenie Radomska funkcjonuje blisko 1600 firm. Sektor ten obejmuje między innymi finansowanie instytucji i wspierania biznesu. Działa także Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa, zrzeszająca branże metalowe i budowlane oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców. Izba prowadzi szkolenia mające na celu podnoszenie konkurencyjności i rozwijanie innowacyjności przedsiębiorstw z Radomska.

Strefa inwestycyjna

Strefa Inwestycyjna – tereny usytuowane przy drodze Warszawa/ Katowice. Radomsko jest właścicielem terenów o łącznej powierzchni 51ha, usytuowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 1 łączącej Gdańsk/Warszawę z Katowicami. Tereny mają bezpośrednie połączenie z lokalnymi drogami i projektowaną Autostradą A1. Oferowane obszary są niezabudowane, uzbrojone w infrastrukturę techniczną i mają bardzo dobrą dostępność transportową.

Oferowane działki pod zakłady przemysłowe zależą od preferencji inwestorów. To inwestor wybiera wielkość i kształt działki. Obecnie, oferowane grunty mają dostęp do węzła energetycznego, systemu wodnego, systemu ścieków sanitarnych, systemu wód opadowych, sieci gazowej i linii telefonicznej. Bocznica kolejowa znajduje się w odległości 2-3km, działa także terminal intermodalny firmy LOCONI świadczący usługi logistyczne dla firm w promieniu 100-150km.

W granicach działki istnieje podstrefa (140ha) zarządzana przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Centralna, strategiczna lokalizacja Radomska w obrębie krajowych i europejskich granic czyni tereny bardzo atrakcyjnymi dla rozwoju biznesu o zasięgu światowym. Władze lokalne Radomska sukcesywnie poprawiają atrakcyjność terenów inwestycyjnych, poprzez sporządzanie szczegółowej technicznej dokumentacji oraz unowocześnianie infrastruktury technicznej i transportowej.

Woda: dostępna na całej strefie

Elektryczność: dostępna na całej strefie. Na strefie działa GPZ. szacowane wolne moce to 25– 30 MW

Sieć teleinformatyczna: w 60% gotowa, pozostała w zależności od dalszej urbanizacji

Sieć kanalizacyjna: kanalizacja sanitarna połączona z miejską oczyszczalnią ścieków

Gaz: system gazowy jest gotowy

Linia kolejowa: dostępna w odległości 2-3km. Działa terminal intermodalny firmy LOCONI

Droga Krajowa nr 1: droga krajowa nr 1 będzie modernizowana do standardów autostrady z zapewnieniem bezpośredniego wjazdu ze strefy na autostradę

Droga krajowa nr 42 i drogi lokalne: przylegające do działki i połączone ze strefą inwestycyjną

Lotniska: Katowice – 90km, Łódź – 90km, Warszawa – 190km

Status prawny: Właściciel: Miasto Radomsko (100%) Status prawny uregulowany w księdze wieczystej

Możliwe rodzaje inwestycji: w zgodzie z planem zagospodarowania przestrzennego: przemysł, składy,usługi – maksymalna wielkość zabudowy do 70%.Istnieje możliwość powiększenia strefy. Powiększenie może nastąpić na potrzeby inwestorów. Każda inwestycja na terenie strefy objęta jest przywilejami strefowymi takimi jak zwolnienie z podatku dochodowego oraz innymi ulgami. Więcej informacji na stronie www.see.lodz.pl. Bliższe szczegóły na temat możliwości technicznych inwestycji można otrzymać w Biurze Obsługi Inwestora. Dane kontaktowe znajdują się na końcu oferty.

Mapa Strefy Inwestycyjnejotwiera się w nowym oknie

Gospodarka

Inwestorzy przenoszący swoją działalność w obszar Łódzkiej Specjalnej Strefy Inwestycyjnejw Radomsku uzyskują prawo do pomocy publicznej. Pomoc ta jest podzielona na dwa główne obszary:

  • tworzenie nowych obiektów inwestycyjnych
  • generowanie nowych miejsc

Nakładami inwestycyjnymi kwalifikowanymi do uzyskania pomocy publicznej są:

  • wydatki na zakup gruntów
  • wydatki na budownictwo i struktury
  • wydatki na środki trwałe (wyposażenie
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii

W przypadku gdy pomoc publiczna przeznaczona jest na tworzenie nowych miejsc pracy, przedsiębiorca otrzymuje zwrot średnio 65% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników razem z pozostałymi obowiązkowymi opłatami w formie podatku od dochodu, do czasu aż cała pomoc nie zostanie rozdysponowana.

Decyzje Rady Miejskiej w Radomsku dotyczące podatków lokalnych:


    1. Budynki albo ich części użyte do celów mieszkaniowych (1m2) - 0,47 PLN
    2. Budynki lub ich części użyte do celów biznesowych (1m2) - 18,15 PLN
    3. Budynki użyte do celów w służbie zdrowia (1m2) - 3,63 PLN
    4. Garaże (1m2) - 5,80 PLN
    5. Budynki przeznaczone do innych celów (np. zajmowane przez organizacje pozarządowe) (1m2) - 5,80 PLN
    6. Budowle użyte do celów biznesowych (wartość w PLN) - 2%
    7. Grunty użyte do celów biznesowych (1m2) - 0,60 PLN

Inwestor może uzyskać do 200 000 Euro zwolnienia z podatku od nieruchomości, które może rozdysponować w okresie do 3 lat. Pytania w tym zakresie są pożądane w czasie spotkań, lub drogą mailową bądź telefonicznie (dane do korespondencji poniżej).

Grunt na medal

Laureat ogólnopolskiego konkursu “Grunt na medal” organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Strefa Inwestycyjna jest laureatem ogólnopolskiego konkursu – “Grunt na medal” organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Oto fragment tekstu z ogólnopolskiej gazety: “Własność miasta, przy drodze krajowej nr 1, szeroka asfaltowa droga dojazdowa, dostępna elektryczność, woda, gaz, linia telefoniczna, gotowa lub w trakcie budowy sieć kanalizacyjna, wystarczy więc tylko rozpocząć inwestowanie na tym wspaniałym terenie. W Radomsku satysfakcję i bezpieczeństwo zapewniają mieszkańcy, którzy chętnie pomogą rozwijać Twój biznes.” Był to cytat z gazety, który obecnie nie jest już aktualny. Dziś jesteśmy w stanie przyjąć inwestora każdego typu, jest to wynikiem nie tylko rozbudowy strefy i miasta, lecz zdobytego doświadczenia przy spełnianiu oczekiwań inwestorów. Wiemy czego potrzebujesz i wiemy jak sobie pomagać w drodze do obustronnej satysfakcji.

Lokalizacja Radomska

Nasze strony

System informacji przestrzennej radomsko.geoportalgminy.pl

Nasz oferta znajduje się także na stronie www.terenyinwestycyjne.infootwiera się w nowym oknie

Można nas zobaczyć z lotu ptaka: RADOMSKOotwiera się w nowym oknie

Zapraszamy też do polubienia naszego fanpage na Facebooku.otwiera się w nowym oknie

Kontakt w Urzędzie Miasta

Jarosław Wojdełko

Kierownik Centrum Nowoczesnych Inwestycji

pok. 208, II piętro UM, ul. Tysiąclecia 5

e-mail: jwojdelko@radomsko.pl">jwojdelko@radomsko.plotwiera się w nowym oknie

tel. (044) 685 44 55, 508 361 583