Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Marzanna Proszowska - Naczelnik
rolnictwo@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 96

Informacja na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji
tel. +48 (44) 685 45 01

Decyzje środowiskowe
tel. +48 (44) 685 44 98

Wycinka drzew, pielęgnacja
tel. +48 (44) 685 44 99

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 72