Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

Symbol: TIN
Telefon:  44 6854 505 - 508
Adres e-mail: inwestycje@radomsko.pl
Miejsce urzędowania: pok. 311, 312, 315-320
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30, wtorek do 17.00

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

Robert Andrzejczyk - Zastępca Naczelnika
inwestycje@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 45 06

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 72