Urząd Stanu Cywilnego

Symbol: USC
Telefon: 44 6854 552, 44 6854 551, 44 6854 553
Faks: 44 6854 550
Adres e-mail: usc@radomsko.pl
Miejsce urzędowania: ul. Narutowicza 1
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30, wtorek do 17.00

URZĄD STANU CYWILNEGO W RADOMSKU UPRZEJMIE INFORMUJE,
 w dniu   21  maja  2022 roku  sprawy dotyczące rejestracji aktów zgonu
 będą załatwiane w godzinach 14.30-15.30.


Opłata skarbowa

opłatę skarbową można dokonywać bez dodatkowych opłat:

placówka PKO Bank Polski S.A  Radomsko ul. Reymonta 16/18;

placówka PKO Bank Polski S.A. Radomsko ul. Leszka Czarnego 23

lub kartą płatniczą w Urzędzie Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5

Złote Gody

Prezydent Miasta Radomska zaprasza małżonków miasta Radomska oraz Gminy Radomsko obchodzących w tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do zgłoszenia tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego w Radomsku przy ul. Narutowicza 1.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal nadawany jest na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta RP. Postępowanie dotyczące nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie inicjowane jest złożeniem wniosku przez Jubilatów osobiście lub listownie. Podpisane przez Państwa dokumenty może złożyć także pełnomocnik.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Radomsku pod numerem
tel. 44/ 685-45-53 lub 685-45-52.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Urząd Stanu Cywilnego

Małgorzata Morawska - Kierownik
ul. Narutowicza 1
usc@radomsko.pl
tel. +48 (044) 685 45 51

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 72