Załatw sprawę

Urząd Miasta Radomska

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 15.30
Wtorki: 7.30 - 17.00

Prezydent Miasta Radomsk przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 11.00 do 15.30.
Zastępcy Prezydenta oraz Naczelnicy wydziałów dostępni są we wtorki, do godz. 17.00.
Osoby chcące porozmawiać z Prezydentem proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do sekretariatu (p. 107), tel. +48 (44) 685 45 10 w celu ustalenia godziny przyjęcia.

Telefony

Punkt Obsługi Interesanta - tel. +48 (44) 685 45 00
Sekretariat Prezydenta Miasta - tel. +48 (44) 685 45 10
Sekretariat Wiceprezydentów Miasta - tel. +48 (44) 685 45 20
Wydział Spraw Obywatelskich - Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności - tel. +48 (44) 685 44 86,

Działalność Gospodarcza - tel. +48 (44) 685 45 09

Wydział Finansowy - Referat Podatków - tel. +48 (44) 685 44 56
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarowania Odpadami
                               tel. +48 (44) 685 44 90 – Gospodarowanie odpadami
                               tel. +48 (44) 685 45 01 – Program Ograniczania Niskiej Emisji
                               tel. +48 (44) 685 44 98 – Decyzje środowiskowe
                               tel. +48 (44) 685 44 99 – Wycinka drzew, pielęgnacja

tel. +48 (44)  685 45 13 - FAX

Wydział Edukacji i Kultury

Małgorzata Krupska - Naczelnik
edukacja@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 74

Wydział Informacji i Promocji

Paulina Grabowska - Naczelnik
promocja@radomsko.pl

rzecznik@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 45 29

tel. +48 (44) 685 45 73

tel. +48 (44) 685 45 02

tel. +48 (44) 685 44 67

Wydział Spraw Obywatelskich

Wioletta Marcinkowska -  Naczelnik
w.marcinkowska@radomsko.pl
ewidencja@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 89

Centrum Aktywności Społecznej

tel. +48 (44) 685 45 32

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

audytor@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 65

Wydział Finansowy

Barbara Ziółkowska – Kierownik
um@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 45 18

Wydział Rozwoju Miasta

Joanna Zabłocka-Błasiak - Naczelnik
um@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 78

Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

Monika Andrysiak -  Naczelnik
inwestycje@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 45 08

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Marzanna Proszowska - Naczelnik
rolnictwo@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 96

Informacja na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji tel. +48 (44) 685 45 01

Decyzje środowiskowe tel. +48 (44) 685 44 98

Wycinka drzew, pielęgnacja tel. +48 (44) 685 44 99

Wydział Bezpieczeństwa i Porządku

Jacek Paul - Naczelnik 
monitoring@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 45 26

Numer alarmowy - tel. +48 (44) 681 00 00

Urząd Stanu Cywilnego

Małgorzata Morawska - Kierownik
ul. Narutowicza 1
usc@radomsko.pl
tel. +48 (044) 685 45 52

Biuro Informatyki

Grzegorz Nowak – Kierownik
bin@radomsko.pl
tel +48 (44) 685 45 27

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

Michał Chodkowski – Naczelnik
geodezja@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 95

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Katarzyna Dudek - Naczelnik
organizacyjny@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 83

Wydział Zamówień Publicznych

Agnieszka Węglewska – Naczelnik
zamowienia@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 62

Centrum Nowoczesnych Inwestycji

Jarosław Wojdełko - Kierownik
jwojdelko@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 55

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Biuro Rady Miejskiej

tel. +48 (44) 685 44 64 

Biuro Radców Prawnych

prawnik@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 73

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku

ul. Kościuszki 12a

tel. 44 685 44 52

//radomsko.pl/profilaktykaradomsko@home.pl%20">profilaktykaradomsko@home.pl