Wydział Edukacji i Kultury

Symbol: EEK
Telefon: 44 685 44 74, 44 685 44 75, 44 685 44 54
Faks: 44 6854 513
Adres e-mail: edukacja@radomsko.pl, kultura@radomsko.pl
Miejsce urzędowania: pok. 209, 210, 216
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30, wtorek do 17.00

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Edukacji i Kultury

Małgorzata Krupska - Naczelnik
edukacja@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 74

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 72