NFOŚiGW

nfosigw

Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Miasta Radomska” jest realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Radomska 2035