Image

Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Radomska 2035

Projekt pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Radomska 2035” został sfinansowany ze środków

W ramach projektu Miasto Radomsko opracowało i przyjęło dokument strategiczny pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Radomska 2035. Dokument został uchwalony Uchwałą nr XIX/2020/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30.06.2020r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Radomska 2035.

Głównym celem opracowanej strategii jest wdrożenie w życie rozwiązań w zakresie elektromobilności, co zainicjuje w Radomsku ideę SMART CITY - Miasta przyjaznego do pracy i wypoczynku, gdzie na pierwszym miejscu stawia się zdrowie mieszkańca, a komunikacja oraz czyste powietrze są zawsze w parze. Przyjęte rozwiązania oraz zaplanowane inwestycje w tym zakresie przyczynią się do usprawnienia ruchu lokalnego, zwiększenia wykorzystania transportu zbiorowego, wykorzystania pojazdów niskoemisyjnych, ograniczenia niskiej emisji oraz poziomu hałasu generowanego przez sektor transportowy w mieście.

W ramach niniejszego dokumentu dokonano analizy stanu istniejącego systemu transportowego, wykorzystania nieskoemisyjnych środków transportu oraz analizy stanu jakości powietrza atmosferycznego. Dokonano także przeglądu dokumentów strategicznych, które wpływają na rozwój elektromobilności. Przedstawiono kierunki i działania, a także plan wdrożenia elektromobilności. Do udziału w opracowaniu Strategii poproszono także mieszkańców miasta.

W celu kompleksowego przygotowania strategii elektromobilności Miasto Radomsko przeprowadziło poniższe działania:

1. Określenie zakresu zamówienia oraz wybór Wykonawcy do opracowania dokumentu pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Radomska 2035.

2. Określenie struktury organizacyjnej wdrażania strategii

3. Zapewnienie udziału społeczności lokalnej, w trakcie opracowywania dokumentu Strategii rozwoju elektromobilności (konsultacje społeczne z zastosowanych kilka różnych form, m.in. z zastosowaniem platformy internetowej).

4. Współpraca z wykonawcą podczas przygotowania Strategii, m.in. w zakresie analizy stanu obecnego systemu komunikacyjnego w jednostce samorządu terytorialnego, zidentyfikowanie problemów oraz potrzeb sektora komunikacyjnego, określenie planu wdrożenia elektromobilności w jednostce samorządu terytorialnego.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii rozwoju elektromobilności Miasta Radomska 2035.

Z dokumentem Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Radomska 2035 można zapoznać się tutaj.

Całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.

Kwota środków przyznanych z NWOŚiGW: 50 000,00 zł.

Termin realizacji: 20.11.2019r. - 30.09.2020r.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: