Rachunki bankowe

Obsługę bankową Gminy Miasta Radomska i gminnych jednostek budżetowych realizuje PKO Bank Polski

Rachunek dla opłaty skarbowej:

51 1020 3352 0000 1102 0265 3426

Rachunek ogólny podatkowy (np. dla opłaty za psa, opłaty za korzystanie z zezwolenia za alkohol):

74 1020 3352 0000 1102 0265 3400

Rachunek dochodów niepodatkowych ( np.: dzierżawa, użytkowanie wieczyste, przekształcenie):

46 1020 3352 0000 1302 0265 3418

Rachunek ogólny dla opłaty za odpady komunalne:

64 1020 3352 0000 1102 0265 3483

Rachunek dotyczący zadań zleconych za dane osobowe (opłata za udostępnienie danych osobowych):

61 1020 3352 0000 1002 0265 3392 

Opłaty należne na rzecz Gminy Miasta Radomska bez prowizji można uiścić w oddziałach PKO BP przy ul. Reymonta i Leszka Czarnego oraz kartą korzystając z terminala płatniczego w pokoju nr 4 i 11 w Urzędzie Miasta (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00).

Dodatkowe informacje dotyczące płatności oraz ustalenia indywidualnych rachunków bankowych można uzyskać pod numerami:

Referat podatków: 

44 685 45 28

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami: 

44 685 44 90, 44 685 45 24 - tylko w sprawach opłat za odpady komunalne

 

Referat Podatków

Wydział Finansowy

Barbara Ziółkowska – Kierownik
um@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 45 18

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72