Telefony Alarmowe

112 Jednolity Numer Ratunkowy

47 8464 211 – Policja
ul. Piłsudskiego 56, 97-500 Radomsko

998 - Straż Pożarna
ul. Żeromskiego 19, 97-500 Radomsko

tel. 44 683 94 00

992 - Pogotowie Gazowe
ul. Księdza Kościowa 21, 97-500 Radomsko

991 - Pogotowie energetyczne
Posterunek Energetyczny Radomsko, ul. B. Joselewicza 6

tel. 44 683 59 96, 685 85 00, 685 82 02

Pogotowie wodociągowe
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Krzywa 12, 97-500 Radomsko

tel. 44 682 47 37, 682 48 08, 682 46 44

Zgłaszanie awarii oświetlenia miejskiego
tel. 44 682 21 20 - całodobowy (automat nagrywający)

tel. 44 685 44 76 - Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Radomska - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

44 681 00 00 (Wydział Bezpieczeństwa i Porządku Urzędu Miasta Radomska – numer całodobowy)

Zagrożenia - jak reagować?

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Informacji i Promocji

Paulina Grabowska - Naczelnik
promocja@radomsko.pl

rzecznik@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 45 29

tel. +48 (44) 685 45 73

tel. +48 (44) 685 45 02

tel. +48 (44) 685 44 67

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72