Monitoring miejski

Monitoring miejski jest doskonałym narzędziem w walce z przestępczością. Kamery rejestrują różnego rodzaju zdarzenia, w tym przestępstwa związane z bójkami i pobiciami, rozbojami i kradzieżami, a także wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, czy naruszaniem przepisów ruchu drogowego.

System monitoringu na terenie miasta został zbudowany w 2007 roku i do chwili obecnej jest stale rozbudowywany. Kamery zlokalizowane w newralgicznych punktach miasta oraz w miejscach występowania szczególnych zagrożeń, są obsługiwane całodobowo przez operatorów Miejskiego Centrum Bezpieczeństwa, zlokalizowanego w siedzibie Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Urzędu Miasta na ul. Reymonta 51 w Radomsku.

Monitoring wizyjny jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa miasta. Kamery są wykorzystywane nie tylko do bieżącego monitorowania zagrożeń i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń, ale również spełniają inne ważne funkcje:

- działają prewencyjne i odstraszają potencjalnych przestępców od popełnienia niektórych przestępstw i wykroczeń,
- ułatwiają Policji i innym służbom skuteczne działanie polegające na ustalaniu sprawców, osób poszukiwanych, itd., poprzez dostęp do zarejestrowanego materiału z kamer,
- stanowią efektywne narzędzie operacyjnego wsparcia działania służb i optymalnego dysponowania zasobów w zależności od rodzaju zdarzeń, pozwalając na szybsze usunięcie ich skutków i ograniczenie strat,
- pozwalają na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem miasta (np. W zakresie działania infrastruktury miejskiej) oraz  podczas zgromadzeń publicznych i imprez masowych oraz sytuacji kryzysowych.

Obecniew przestrzeni miejskiej funkcjonuje kilkadziesiąt kamer usytuowanych w następujacych lokalizacjach:

1.  Plac 3-go Maja- przy ul. Mineralnej
2.  ul. Żeromskiego- rejon przejścia dla pieszych przy ul. Brzeźnickiej
3.  Park Świętojański- plac zabaw
4.  Skrzyżowanie ul. Reymonta i ul. Żeromskiego
5.  Skrzyżowanie ul. Reymonta i ul. Warszyca
6.  ul. Reymonta - rejon dworca PKP
7.  Skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Reymonta
8.  Park Solidarności- rejon oczka wodnego
9.  ul. Armii Krajowej rejon pomnika KWP
10.  Skrzyżowanie ul. Narutowicza i ul. Kościuszki
11.  Skrzyżowanie ul. Narutowicza Pl. 3-go Maja
12.  Rejon "Wielorybka" przy ul. Leszka Czarnego (4 kamery)
13.  Skrzyżowanie Okrężne przy ul Przedborskiej i ul. Bugaj
14.  ul. Harcerska – Targowica
15. Skrzyżowanie ul. Piastowska i ul. Tysiąclecia
16. Rejon ul. Leszka Czarnego 10
17. Skrzyżowanie ulicy  Krakowska-Targowa (rondo)
18. Skrzyżowanie ul. Kościuszki i Al. J. Pawła II
19. Boisko przy PSP nr 2 (ul. Piłsudskiego)
20. Skrzyżowanie ul. Batorego i ul. Miłej
21. Budynek mieszkalny przy ul. św. Rozalii 1A
22. Skrzyżowanie ul. Brzeźnickiej i ul. Pajdaka
23. Rodno Niepodległej (Brzeźnicka-Piłsudskiego)
24. Skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i ul. Reymonta (poczta)
25. Skwer na ul. Krzywej
26. Ul. Orzeszkowa (przy wjeździe na ścieżkę rowerową)
27. Rejon skweru przy ul. Piastowskiej (na przeciwko RSM) - 2 kamery
28. Ul. Narutowicza ( w rejonie bazy MPK)

Ponadto dwa obiekty Urzędu Miasta Radomsko (siedziba główna przy ul. Tysiaclecia 5 oraz siedziba Wydziału Bezpieczeństwa i Porzadku) monitorowane są systemami CCTV zapewniającymi bezpieczenstwo osób znajdujacych sie na terenie tych obiektów.

Zapisy monitoringu udostepniane są wyłącznie upoważnionym podmiotom (między innymi Policji, sądom powszechnym, prokuraturom) na podstawie wniosków kierowanych do Prezydenta Miasta Radomska.

Administratorem zbioru danych "Monitoring wizyjny" jest Gmina Masto Radomsko (97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej dostępnej w tym miejscu.

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Bezpieczeństwa i Porządku

Jacek Paul - Naczelnik 
inwestycje@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 45 26

Numer alarmowy - tel. +48 (44) 681 00 00

Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP Radomsko - mł.asp. Beata Grabarczyk-Wojtala

tel. 723 634 859

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72