expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Budowa drogi dojazdowej (odcinek H-J)

Projekt zrealizowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Nr projektu: 479/2004

Beneficjent: Miasto Radomsko

Przedmiotem projektu była budowa drogi miejskiej dojazdowej do 164-hektarowej działki inwestycyjnej o łącznej długości 794,36 m, na odcinku od ul. Brzeźnickiej - węzeł H (skrzyżowanie proste) do węzła J wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dzięki realizacji projektu ŁSSE uzyskała dostęp do Drogi Krajowej Nr 1 (docelowo autostrady A1). Ponadto w połączeniu z inwestycją pn. Budowa drogi (odcinek G-K) - uzbrojenie działki inwestycyjnej Radomsku, dostęp do Drogi Krajowej Nr 1 uzyskały pozostałe obszary inwestycyjne przylegające do ŁSSE.

Dzięki budowie drogi, miasto zyskało ponadto alternatywne połączenie komunikacyjne przebiegające poza zabudową mieszkalną, zwiększającą w ten sposób bezpieczeństwo i płynność ruchu kołowego.

Wartość projektu: 4 203 715,67 zł

Dofinansowanie z EFRR: 2 980 299,58 zł

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2004 – 30 listopada 2005 r.