Image

Zadanie zrealizowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach ZPORR na lata 2004-2006.

Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie 1.4 Rozwój turystyki kultury

Nr projektu: 11/2006

Beneficjent: Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

Projekt „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim” realizowany był przez Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi we współpracy z czterema ośrodkami kultury regionu: Miejskim Domu Kultury w Radomsku, Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, Miejskim Domu Kultury w Sieradzu oraz Miejskim Ośrodku Kultury w Skierniewicach.

Przedmiot projektu obejmował modernizację oraz zakup wyposażenia technologii teatralnej w obiektach instytucji kultury regionu łódzkiego, w celu stworzenia nowoczesnej infrastruktury technicznej.

Zakres prac wykonanych w Miejskim Domu Kultury w Radomsku - adaptacja i modernizacja budynku o powierzchni użytkowej 1267 m2 w zakresie:

przebudowy sali widowiskowej wraz z widownią
modernizacji strefy wejściowej, foyer, szatni
modernizacji garderób oraz węzłów sanitarnych
wymiany instalacji ogólno-budowlanych i innych
zakupu i montażu foteli teatralnych oraz modernizacji technologii teatralnej.

Wartość projektu: 33 000 000,00 zł

Dofinansowanie z EFRR: 5 000 000,00 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego: 12 500 000,00 zł

Budżet miast partnerskich: 15 300 000,00 zł w tym Miasto Radomsko: 3 900 000,00 zł

Okres realizacji projektu: marzec 2007 – maj 2008r.

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: