expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Poziomy recyklingu

Poziomy recyklingu

Informacja o osiągniętych przez Gminę - Miasto Radomsko poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do poziomów określonych w ustawie gminy dochodzą stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2020 KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,01% (poziom wymagany - nie więcej niż 35%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 49,21% (poziom wymagany - co najmniej 50%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 97,69% (poziom wymagany - co najmniej 70%)

POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2019 KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,01% (poziom wymagany - nie więcej niż 40%)

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 43,06% (poziom wymagany - co najmniej 40%)

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,96% (poziom wymagany - co najmniej 60%)

POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2018 KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,00% (poziom wymagany - nie więcej niż 40%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 39% (poziom wymagany - co najmniej 30%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metadami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,46% (poziom wymagany - co najmniej 50%)

POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2017 KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,00% (poziom wymagany - nie więcej niż 45%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 35,24% (poziom wymagany - co najmniej 20%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metadami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,51% (poziom wymagany - co najmniej 45%)

POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2016 KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 24,71% (poziom wymagany - nie więcej niż 45%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 34,45% (poziom wymagany - co najmniej 18%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metadami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,97% (poziom wymagany - co najmniej 42%)

POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2015 KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 41,15% (poziom wymagany - nie więcej niż 50%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 30,45% (poziom wymagany - co najmniej 16%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezbieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,18% (poziom wymagany - co najmniej 40%)

Poziomy recyklingu w roku 2014 kształtowały się następująco:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 37,58% (poziom wymagany - nie więcej niż 50%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 36,16% (poziom wymagany - co najmniej 14%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,95% (poziom wymagany - co najmniej 38%)

Informujemy, że w roku 2013 Gmina - Miasto Radomsko osiągnęła:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 25,74% (poziom wymagany - nie więcej niż 50%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 17,1% (poziom wymagany - co najmniej 12%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100% (poziom wymagany - co najmniej 36%)

Informacja o osiągniętych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie gminy Miasta Radomska poziomach recyklingu w roku 2020:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 1,14%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 24,50%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 96,93%

REMONDIS Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,80%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 50,77%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Informacja o osiągniętych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie gminy Miasta Radomska poziomach recyklingu w roku 2019:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,17%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 24,20%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

REMONDIS Sp. z o.o.

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 41,32%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Informacja o osiągniętych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie gminy Miasta Radomska poziomach recyklingu w roku 2018:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,0%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 28,4%
   • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,1%

REMONDIS Sp. z o.o.

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 35,54%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Informacja o osiągniętych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie gminy Miasta Radomska poziomach recyklingu w roku 2017:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 20,5%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,96%

REMONDIS Sp. z o.o.

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 21,56%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Informacja o osiągniętych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie gminy Miasta Radomska poziomach recyklingu w roku 2016:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 24,9%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 13,9%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

REMONDIS Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 23,7%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 18,01%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

ASA EKO POLSKA

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 23,49%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 66,36%

Informacja o osiągniętych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie gminy Miasta Radomska poziomach recyklingu w roku 2015:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 37,2%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 21,5%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

 

REMONDIS Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,9%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 16%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Informacja o osiągniętych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie gminy Miasta Radomska  poziomach recyklingu w roku 2014:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

I kwartał 2014r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,9 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 8,0%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

II kwartał 2014r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 1,7 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 14,7%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

III kwartał 2014r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 1,0 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 24,1%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

IV kwartał 2014r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 1,4%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 7,9%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

REMONDIS Sp. z o.o.
I kwartał 2014r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,3 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 27,9%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%

II kwartał 2014r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,3 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 14,8%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

III kwartał 2014r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,5 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 14,6%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

IV kwartał 2014r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,5%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 14,3%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0% 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Marzanna Proszowska - Naczelnik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 (44) 685 44 96

Informacja na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji
tel. +48 (44) 685 45 01

Decyzje środowiskowe tel.
+48 (44) 685 44 98

Wycinka drzew, pielęgnacja tel.
+48 (44) 685 44 99