expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Dlaczego opracowujemy Gminny Program Rewitalizacji

Dlaczego opracowujemy Gminny Program Rewitalizacji

17 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777 ze zm.). Radomsko, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, podjęło decyzję o opracowaniu programu rewitalizacji w trybie ww. ustawy. W związku z tym Uchwałą Nr XXIII/141/16 z dnia 1 marca 2016 r. Rada Miejska w Radomsku wyznaczyła ustawowy obszar rewitalizacji, a także przystąpiła do opracowania gminnego programu rewitalizacji (GPR). Na etapie opiniowania projektu GPR instytucje opiniujące zgłosiły szereg zapytań do projektu dokumentu, wywołując ryzyko wydłużenia procedury opracowania GPR. Podjęto więc decyzję o odstąpieniu od przygotowania dokumentu GPR i o opracowaniu pozaustawowego programu rewitalizacji, na który zezwalała ustawa o rewitalizacji (art. 52).

Uchylono więc Uchwałę Nr XXIII/141/16 z dnia 1 marca 2016 r. i w to miejsce Uchwałą Nr XLIII/331/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dna 27 września 2017 przyjęto Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku.

Okres przejściowy dla pozaustawowych programów rewitalizacji kończy się z dniem 31 grudnia 2023. Po tym okresie jedynym dokumentem umożliwiającym prowadzenie polityki rewitalizacyjnej, będzie gminny program rewitalizacji. Zakończenie okresu przejściowego dla pozaustawowych programów zbiega się z końcem obecnej perspektywy finansowej UE, trwającej w latach 2014-2020. Fundusze strukturalne dostępne w nowej perspektywie 2021-2027 wymagają przygotowania nowych dokumentów programowych przez gminy. Radomsko będzie więc jednym z pierwszych miast w Polsce, posiadającym dokument strategiczny w zakresie rewitalizacji, upoważniający do realizacji działań rozwojowych w nowej perspektywie. Gminny Program Rewitalizacji Radomska 2030+ zostanie przygotowany w ramach projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego”, realizowanego przez partnerów: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Uczelnię Łazarskiego.

Za przygotowanie modelowego Gminnego Programu Rewitalizacji Radomska 2030+ odpowiadają eksperci Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego z ramienia Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Poza opracowaniem GPR eksperci wypracują na przykładzie Radomska model przekształcania lokalnego programu rewitalizacji w ustawowy gminny program rewitalizacji, umożliwiając jego upowszechnienie wśród innych gmin w Polsce, planujących przygotowania do nowej perspektywy.

 

Image
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Biuro Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta

Karolina Brzozowska-Dymus - kierownik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 (44) 685 44 77

Urząd Miasta Radomska
ul. Tysiąclecia 5,
97-500 Radomsko
Miejsce urzędowania: pok. 211, 212
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30, wtorek do 17.00

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 (44) 685 44 72