expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

NewUrbPact

NewUrbPact

Instytut Rozwoju Miast i Regionów, wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii (Lider Konsorcjum) oraz Uczelnią Łazarskiego, od 2019 roku realizuje projekt pt. „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Projekt jest odpowiedzią na problem niekontrolowanej suburbanizacji i kurczenia się miast, stanowiącymi największe wyzwania dla ich zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu eksperci w zakresie planowania przestrzennego wypracowują oraz testują założenia nowego ładu przestrzennego, których wdrożenie umożliwi zrównoważenie urbanizacji postulowanych przez wiele środowisk (politycznych, naukowych, eksperckich i społecznych).

Głównym celem projektu jest wypracowanie wzorcowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce oraz przygotowanie ich do wdrożenia do zasadniczego nurtu polityk państwa w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa. Rezultaty projektu posłużą podniesieniu jakości i znaczenia planowania przestrzennego oraz wzmocnieniu jego roli jako instrumentu zarządzania i kształtowania procesów urbanizacji w Polsce.

Projekt podzielony został na trzy zadania. W pierwszym etapie zrealizowano badania podstawowe (Zadanie 1. Specyfika polskiego modelu urbanizacji w świetle ujęć teoretycznych i doświadczeń międzynarodowych) i badania stosowane (Zadanie 2. Mechanizmy zarządzania i przeciwdziałania suburbanizacji i kurczenia się miast), mające na celu rozpoznanie uwarunkowań i przebiegu, a także określenie wpływu zachodzących w Polsce procesów urbanizacji (zwłaszcza zjawisk niekontrolowanej suburbanizacji i kurczenia się miast) na społeczno-gospodarczy rozwój kraju (w tym na funkcjonowanie samorządów oraz warunki życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej). Na podstawie wyników badań wypracowane zostaną modelowe rozwiązania na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce (Zadanie 3. Konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce), które będą przygotowywane do wdrożenia w praktyce, a ich efekty upowszechnione (m.in. poprzez konferencje, seminaria eksperckie i spotkania konsultacyjne).

Projekt jest realizowany do końca 2021 roku. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie https://newurbpact.pl/o-projekcie/

Image
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Biuro Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta

Karolina Brzozowska-Dymus - kierownik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 (44) 685 44 77

Urząd Miasta Radomska
ul. Tysiąclecia 5,
97-500 Radomsko
Miejsce urzędowania: pok. 211, 212
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30, wtorek do 17.00

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 (44) 685 44 72