expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Karta Dużej Rodziny

Od stycznia 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku można składać wnioski o wydanie Karty „DUŻA RODZINA”.

Program ten skierowany jest do wielodzietnych rodzin, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Radomska bez względu na ich dochód. W programie mogą wziąć udział rodziny składające się z rodziców/rodzica mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko się uczy lub studiuje.

Do wniosku o wydanie karty należy dołączyć zdjęcia legitymacyjne członków rodziny. W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia dołącyć należy zaświadczenie, legitymację lub inny dokument o kontynuacji nauki (dokument zostanie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez pracownika jednostki przyjmującej). Karty będą imienne, wyrabiane dla każdej osoby w rodzinie.

Rodziny, które korzystały już z programu i posiadały kartę ,,Dużej Rodziny" informujemy, że karty te są ważne do końca grudnia 2020 r. W celu otrzymania nowej karty należy złożyć wniosek ponownie."

 

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie Radomszczańskiej Karty Dużej Rodziny