Image

Projekt pn. „Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego – Etap II” realizowany w ramach III edycji Programu Priorytetowego: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem II etapu rewaloryzacji parku jest zachowanie/odtworzenie dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego, przywrócenie w pełni układu alei oraz odtworzenie i uzupełnienie programu kulturalnego i wzbogacenie parku o program sportowo-rekreacyjny przy uwzględnieniu zmian w zakresie kultury i sportu.

W ramach rewaloryzacji rozebrany zostanie nieużywany budynek, zlikwidowana zostanie również stara nawierzchnia w jego bezpośrednim otoczeniu. Powstaną nowe ciągi komunikacyjne, przy których zostaną zamontowane ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. W II etapie rewaloryzacji parku planowane jest zamontowanie kolejnych 5 dydaktycznych tablic informacyjnych opisujących poszczególne drzewa lub zbiory roślinne – cenne i interesujące okazy flory. Wykonany zostanie również plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzięki sprzętom, które znajdują się na placu zabaw, dzieci uczą się koordynacji ruchów, równowagi, wzmacniają mięśnie. Powstanie również siłownia plenerowa. Rewaloryzacja parku przewiduje wykonanie fontanny multimedialnej (z zasilającą fontannę siecią wodociągowo-kanalizacyjna) wraz z oświetleniem.

W ramach działań promocyjno-informacyjnych powstanie bezpłatna publikacja w formie folderu zawierająca opis parku wraz ze zdjęciami, plan parku, a także szczegółowy opis ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej, w tym opis rzadkich i cennych gatunków roślin występujących w parku.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 276 830,10 zł,

Dotacja z WFOŚiGW - 1 001 385,00 zł.

Pożyczka z WFOŚiGW - 2 190 847,72 zł.

www.wfosigw.lodz.pl

www.zainwestujwekologie.pl

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: