Image

Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Radomsku został laureatem konkursu pn. Program Aktywnej Edukacji Ekologicznej "Z ekologią nam po drodze".

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach realizacji projektu pn. Program Aktywnej Edukacji Ekologicznej "Z ekologią nam po drodze"

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 24 007,00 złotych. Całkowity koszt zadania wynosi 28.406,00 złotych.

Cele projektu:

-edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi;
-ochrona bioróżnorodności i funkcji ekosystemów, z uwzględnieniem promocji walorów przyrodniczych województwa łódzkiego;
-edukacja ekologiczna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu;
-zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej;
-promowanie żywności ekologicznej oraz zasad zdrowego odżywiania.

wfos5 1 1453798980

www.wfosigw.lodz.pl

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: