Image

Zadanie pn.1. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.

Łączna kwota dofinansowania uzyskana przez Miasto Radomsko z WFOŚiGW zostanie udzielona do wysokości 2 521 501, 00 zł.

 Dokumenty do pobrania:

1. Program Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

wfos5 1 1453798980

www.zainwestujwekologie.pl

www.wfosigw.lodz.pl

 

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: