Image

Projekt dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa programu: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” – II edycja.

Planowany koszt całkowity: 4.390.285,08 PLN
Przyznana wysokość dofinansowania w formie dotacji: 2.500.000,00 PLN

Zadanie pod nazwą „Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w radomsku – etap I”, objęte następujące prace:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe polegające na likwidacji istniejących ogrodzeń, starych latarni, ławek i wyposażenia oraz likwidacji istniejących nawierzchni utwardzonych i obiektów budowlanych;
-wycinkę drzew i krzewów – w ramach I etapu do wycinki przeznaczonych jest 110 drzew,
-remont niecki stawu i wysp polegający na oczyszczeniu i wzmocnieniu brzegów i dna, remoncie instalacji napełniania i opróżniania stawu. Remont wysp obejmie umocnienie skarpy matą kokosową, wbicie kołków palisadowych oraz gwoździ drewnianych, położenie wegetacyjnej faszyny kokosowej. Remont obejmie budowę schodów z bloków kamiennych oraz budowę zejścia do cumowania.
-przebudowę istniejących nawierzchni - nawierzchnie projektowane w całym parku to nawierzchnia z miału granitowego, eleganckie, trwałe i łatwe w utrzymaniu. Nowe nawierzchnie będą podkreślały historyczny charakter parku. Wykonane zostaną również obrzeża nawierzchni i placów z listwy stalowej na szpilkach;
-budowa pergoli i trejaży pełniących funkcję wypoczynkową;
-prace w zakresie kształtowania terenów zielonych – obejmujące uzupełnienie starych alei i szpalerów, regenerację trawników parkowych, pielęgnację drzew i drobne zabiegi pielęgnacyjne,
-wykonanie ekspertyz w zakresie drzew i krzewów,
-wykonanie systemu nawadnianie terenów zielonych,
-wykonanie nowego ogrodzenia parku - zostanie zrealizowane po linii starego ogrodzenia z wyjątkiem wschodniej granicy działki 6/4 gdzie planowane jest cofnięcie go w granice działki,
instalowanie wyposażenia parku oraz mebli ulicznych (m.in. ławki, kosze na śmieci, słupy oświetleniowe, tablice informacyjne itp.)
-wykonanie instalacji oświetleniowej,
-prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, które będą obejmowały przygotowanie graficzne oraz merytoryczne ulotek, plakatów oraz planszy informacyjnej,
-odrestaurowanie pomnika Św. Jana Nepomucena,
-wykonanie instalacji dozorowej CCTV - zainstalowanie kamer do prowadzenia całodobowego monitoringu.

Celem Rewaloryzacji Parku Świętojańskiego w Radomsku jest podniesienie jego walorów przyrodniczych i estetycznych, tak aby park mógł być wykorzystywany na cele edukacyjne, rekreacyjne i społeczne.

www.wfosigw.lodz.pl

www.zainwestujwekologie.pl

Broszura - Park Świętojański

wfos5 1 1453798980

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: