Image

Projekt jest dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa programu: „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery”.

Planowany koszt całkowity: 2.788.942,95 PLN

Przyznana wysokość dofinansowania: 2.000.000,00 PLN

w tym: 1.000.000,00 dotacja i 1.000.000,00 pożyczka PLN

Budynek Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 7 w Radomsku, przy ul. 11-go Listopada 16 będzie poddany kompleksowej termomodernizacji. W ramach działań termoodernizacyjnych planowana jest:

-Wymiana stolarki okiennej na nową PCV o współczynniku przenikania U=1,3 W/m2K, powierzchnia do wymiany 175,5 m2,
-Wymiana stolarki drzwiowej na nową PCV o średnim współczynniku przenikania U=2,2 W/m2K, powierzchnia do wymiany 19,2 m2,
-Docieplenie budynku frontowego styropianem o grubości 14 cm, powierzchnia do ocieplenie 1094 m2,
-Docieplenie ściany zewnętrznej hali sportowej styropianem o grubości 14 cm, powierzchnia do ocieplenia 834 m2,
-Docieplenie ściany zewnętrznej budynku szkoły podstawowej styropianem o grubości 14 cm, powierzchnia do ocieplenia 761 m2,
-Docieplenie stropodachu budynku frontowego styropianem laminowanym papą o grubości 13 cm, powierzchnia do ocieplenia 1025 m2,
-Docieplenie stropodachu budynku szkoły podstawowej styropianem laminowanym papą o grubości 13 cm, powierzchnia do ocieplenia 618 m2,
-Docieplenie stropodachu hali sportowej styropianem laminowanym papą o grubości 13 cm, powierzchnia do ocieplenia 1145 m2,
-Modernizacja systemu grzewczego, tj. wymiana węzłów cieplnych na jeden nowy, wymiana instalacji c.o. na nową niskopojemnościową z zaworami termostatycznymi i głowicami,
-Wymiana instalacji c.w.u. wraz z budową instalacji solarnej do wspomagania podgrzewania c.w.u.

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: