Image

Przebudowa ul. Raciborskiego – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego, ul. Raciborskiego, ul. Kołłątaja i ul. Topolowej w Radomsku

Wartość ogólna zadania: 602 920,37zł

Zadanie zostało dofinansowane w wysokości: 245 350,00zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie umorzenia pożyczki udzielonej na zadanie: „Zmniejszenie niskiej emisji do powietrza poprzez likwidację kotłowni węglowej i zastąpieniu jej węzłem cieplnym podłączonym do miejskiego systemu ciepłowniczego wraz z wymianą stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej oraz dociepleniem ścian i stropodachów budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 3 w Radomsku”

Zakres zadania obejmuje uregulowanie odpływu wód opadowych z przebudowywanych ulic w sposób kontrolowany, co w konsekwencji doprowadzi do likwidacji zagrożeń podtapiania i zalewania posesji przyległych, poprzez budowę kanalizacji deszczowej w następującym zakresie:

-W ul. Kilińskiego kanalizacja deszczowa o łącznej długości 353,00m oraz 8szt. studni rewizyjnych.
-W ul. Raciborskiego kanalizacja deszczowa o łącznej długości 337,30m oraz 9szt. studni rewizyjnych.
-W ul. Kołłątaja i ul. Topolowej kanalizacja deszczowej o łącznej długości 219,40m oraz 5szt. studni rewizyjnych

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: