Image

Projekt pn.  „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Szkolny Ogród Dydaktyczny „Cztery Pory Roku” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku” jest realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Przedmiotem zadania jest stworzenie przy szkole ogrodu, który będzie wykorzystywany głównie w celach dydaktycznych i wychowawczych, a jednocześnie poprawi estetykę otoczenia. Teren zielony, na którym realizowany będzie projekt wynosi ok. 3700 m2.  Planowany ogród będzie przyjazny przyrodzie. Nasadzenia stanowić będą przede wszystkim gatunki rodzime, dostosowane do warunków siedliskowych i dobrze komponujące się rośliny ozdobne. W projekcie ogrodu uwzględniono aktualny stan zadrzewienia i zakrzewienia, rodzaj gleby, nasłonecznienie poszczególnych miejsc, ścieżki komunikacyjne oraz dostępność wykonania przyłącza wodociągowego. Integralną częścią ogrodu pozostanie istniejący już trawnik, który w sezonie wiosenno-jesiennym wykorzystywany jest do prowadzenia zajęć rekreacyjno-ruchowych. Wszystkie rośliny zaplanowane w punkcie dydaktycznym są bezpieczne dla uczniów, nie należą do roślin trujących ani parzących. Ogród będzie ekologiczny, dostosowany do bezpiecznego prowadzenia zajęć badawczych i terenowych, obserwacji i doświadczeń. W nowym ogrodzie nie ma barier architektonicznych, każda część punktu dydaktycznego będzie dostępna także dla uczniów z niepełnosprawnością. Zaplanowano: założenie ogrodu warzywno-owocowego, stworzenie rabat kwiatowych i zasadzenie roślin wieloletnich, utworzenie ogrodu skalnego z kaskadą wodną i oczkiem wodnym, ścieżkę sensoryczną, wybudowanie wiaty dydaktycznej i ulokowanie pomocy dydaktycznych, takich jak: zegar słoneczny, stacja meteorologiczna. Na terenie ogrodu zostaną usytuowane zostaną tablice edukacyjne i informacyjne.

Zadanie zostanie zrealizowane do 31.08.2021 r.

Całkowita wartość zadania: 60 000,00 zł

Dotacja z środków WFOŚiGW w Łodzi: 50 000,00 zł

Link do strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl

wfośgw

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: