Image

Zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Radomska” w 2021 roku zrealizowane zostało z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Wartość ogólna zadania : 23 641,89 PLN brutto
Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości : 19 437,00 PLN.

Zakres zadania: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych budynków znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Radomska. W ramach zadania zostało zutylizowanych poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych 55,56 Mg odpadów zawierających azbest.

 

wfos5 1 1453798980

http://www.zainwestujwekologie.pl/
https://www.wfosigw.lodz.pl/

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: