Projekt pn. “ ENTER (to) entrepreneurship” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +, akcji kluczowej KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, KA204 – Partnerstwa strategiczne na rzecz...

 Projekt pn. “ ENTER (to) entrepreneurship” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +, akcji kluczowej KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, KA204 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych.

Na realizacje projektu pozyskano 140 520,00 euro. W projekcie udział wzięło 3 partnerów: Radomsko, Boston Collage (Wielka Brytania), Instytut Pracy i Techniki – Gelsenkirchen (Niemcy).

erasmus


Projekt "ENTER (to) entrepreneurship” zakładał podniesienie umiejętności zawodowych z zakresu przedsiębiorczości oraz wypracowanie rozwiązań pozwalających na zniwelowanie luki edukacyjnej w tym zakresie w kilku systemach edukacji formalnej. Stanowił on odpowiedź na problemy płynące ze zmian na europejskim rynku pracy i braku przygotowania młodych ludzi i pracowników na nowe sytuacje. Rosnąca rola przedsiębiorczości w Europie generuje potrzebę zdobycia nowych umiejętności i wiedzy.

Celem projektu było podniesienie umiejętności przedsiębiorczych i biznesowych oraz pobudzenia kreatywnego myślenia dzięki wykorzystaniu cyklu szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Podczas realizacji projektu u każdego z partnerów zorganizowano laboratoria, które pomogły uczestnikom otworzyć się na nowe pomysły i wykorzystywać je życiu zawodowym i prywatnym. Innowacyjne podejście do działań projektu pozwoliło na połączenie czynników psychologicznych i społecznych, a także umiejętności twardych. Cykle laboratoriów podzielono zgodnie z 4 modułami:
- Motywacja,
- Kształtowanie postaw pro-przedsiębiorczych,
- Umiejętności przedsiębiorcze,
- Umiejętności biznesowe.

Podczas realizacji projektu odbyły się trzy międzynarodowe spotkania projektowe u każdego z partnerów. Pozwoliły one na wymianę doświadczeń, przepływ informacji oraz wspólne opracowanie założeń przewodnika.
Sposobem na promocję projektu i rozpowszechnianie jego rezultatów były konferencje, które odbyły się w następujących terminach:
- 15 maja 2015 roku w Radomsku,
- 27 kwietnia 2016 roku w Gelsenkirchen,
- 30 czerwca 2016 roku w Bostonie.

Rezultatem pracy intelektualnej wypracowanym w trakcie realizacji projektu jest "Guide Book for Community Entrepreneurial Strategic Development". Książka ta wyjaśnia nie tylko to, dlaczego umiejętności przedsiębiorcze są tak potrzebne oraz to, że w europejskim systemie edukacji brakuje równowagi, ale także daje ogólne wyobrażenie o możliwości edukacji w ciągu całego życia. Prezentowane są tutaj idee przedsiębiorczości, umiejętności przedsiębiorczych i edukacji przedsiębiorczej. Pokazuje ona pozytywne działania z trzech krajów (Polska, Wielka Brytania i Niemcy), które zostały wypracowane w „laboratoriach umiejętności przedsiębiorczych“. Ponadto, daje ona wgląd do takich aktywności jak ponadnarodowe spotkania i konferencje. Przedstawia wnioski zaczerpnięte z obserwacji i doświadczeń związanych z projektem oraz sugeruje jak usprawnić pojęcie przedsiębiorczości w Europie, a także jak zwiększyć liczbę osób, które decydują się na prowadzenie własnego przedsiębiorstwa.

Guide Book

Linki do stron internetowych partnerów:
- www.radomsko.pl
- www.iatge.de
- www.boston.ac.uk