Image

Projekt jest realizowany w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne

Działanie IV.2: E-usługi publiczne

Nr wniosku: WND-RPLD.04.02.00-00-045/12

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Przedmiotem projektu „e-Urząd w Radomsku” są działania polegające na budowie systemu teleinformatycznego wraz z niezbędną infrastrukturą informatyczną, które pozwolą na sprawną komunikację pomiędzy Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) a Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Niezwykle ważnym elementem realizacji projektu stanie się również elektroniczny dostęp do aplikacji oraz dodatkowych 50 e-usług publicznych, z których mieszkańcy korzystać będą mogli bez konieczności wychodzenia z domu za pośrednictwem strony internetowej gmradomsko.peup.pl. W ramach realizacji projektu dla pracowników Urzędu Miasta Radomska zaplanowano pakiet szkoleń w formie spotkań seminaryjnych dotyczących obsługi wprowadzanego do użytku systemu FINN 8 SQL WEB, tak aby obsługa była systemu była kompleksowa i profesjonalna.

Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Miasta Radomska możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną, dzięki budowie środowiska e-administracji, wprowadzeniu przejrzystych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta w Radomsku.

Całkowita wartość projektu: 550 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 467 500,00 PLN

Czas realizacji: 30/04/2012 – 31/08/201

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: