Image

Projekt „Festiwal zalewajki symbolem radomszczańskiej marki” został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Marketing i promocja produktów i „marek” regionalnych i lokalnych.

Nr projektu: WND-RPLD.03.02.00-00-075/11

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Głównym działaniem przewidzianym w projekcie jest organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Zalewajki 2011 – przedsięwzięcia związanego z marketingiem regionalnym (wydarzenia o charakterze ponadregionalnych). Promocja unikatowego produktu – radomszczańskiej zalewajki – jest kluczowym działaniem zmierzającym do wykreowania go jako elementu marki łódzkiego.

Głównym celem projektu Miasta Radomsko jest kreowanie produktu regionalnego – radomszczańskiej zalewajki, jako elementu regionalnej marki województwa łódzkiego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację działań przewidzianych w projekcie.

Festiwal Zalewajki łączy w sobie różnorodne elementy tradycji i obyczajowości regionalnej i - oprócz promocji naszej zupy, jest elementem budowania tożsamości lokalnej, w najwyższym stopniu uwzględniając tradycje regionu. Realizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Zalewajki pozwoli wykorzystać dziedzictwo lokalne i tożsamość kulturową w budowaniu wizerunku regionu.

Projekt związany z budowaniem lokalnej i regionalnej marki – w tym przypadku opartej na tradycji kulinarnej regionu – a co za tym idzie służący budowaniu identyfikacji i tożsamości regionu, jest zgodny z najważniejszymi dokumentami strategicznymi na poziomie Unii Europejskiej oraz na poziomie krajowymi, w tym regionalnym i lokalnym. Budowanie marek, a przez to wzmacnianie najlepszych i najbardziej unikatowych wzorców w regionie ma odniesienie wprost do zasady „jedności w różnorodności”, która stanowi o bogactwie Unii Europejskiej, a także jest podstawą do budowania strategii rozwoju. Do kwestii wizerunkowych, odnoszą się zarówno strategie regionalne jak i lokalne, pozostając tym samym w zgodzie z europejskim punktem widzenia na wspólnotę kultur.

Więcej informacji na stronie internetowej festiwalu: www.festiwal-zalewajki.radomsko.pl otwiera się w nowym oknie

Całkowita wartość projektu: 163 200,00 zł

Kwota dofinansowania EFRR: 90 330,35 zł

Projekt „Festiwal zalewajki symbolem radomszczańskiej marki” został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Marketing i promocja produktów i „marek” regionalnych i lokalnych.

Nr projektu: WND-RPLD.03.02.00-00-075/11

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Głównym działaniem przewidzianym w projekcie jest organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Zalewajki 2011 – przedsięwzięcia związanego z marketingiem regionalnym (wydarzenia o charakterze ponadregionalnych). Promocja unikatowego produktu – radomszczańskiej zalewajki – jest kluczowym działaniem zmierzającym do wykreowania go jako elementu marki łódzkiego.

Głównym celem projektu Miasta Radomsko jest kreowanie produktu regionalnego – radomszczańskiej zalewajki, jako elementu regionalnej marki województwa łódzkiego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację działań przewidzianych w projekcie.

Festiwal Zalewajki łączy w sobie różnorodne elementy tradycji i obyczajowości regionalnej i - oprócz promocji naszej zupy, jest elementem budowania tożsamości lokalnej, w najwyższym stopniu uwzględniając tradycje regionu. Realizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Zalewajki pozwoli wykorzystać dziedzictwo lokalne i tożsamość kulturową w budowaniu wizerunku regionu.

Projekt związany z budowaniem lokalnej i regionalnej marki – w tym przypadku opartej na tradycji kulinarnej regionu – a co za tym idzie służący budowaniu identyfikacji i tożsamości regionu, jest zgodny z najważniejszymi dokumentami strategicznymi na poziomie Unii Europejskiej oraz na poziomie krajowymi, w tym regionalnym i lokalnym. Budowanie marek, a przez to wzmacnianie najlepszych i najbardziej unikatowych wzorców w regionie ma odniesienie wprost do zasady „jedności w różnorodności”, która stanowi o bogactwie Unii Europejskiej, a także jest podstawą do budowania strategii rozwoju. Do kwestii wizerunkowych, odnoszą się zarówno strategie regionalne jak i lokalne, pozostając tym samym w zgodzie z europejskim punktem widzenia na wspólnotę kultur.

Więcej informacji na stronie internetowej festiwalu: www.festiwal-zalewajki.radomsko.pl

Całkowita wartość projektu: 163 200,00 zł

Kwota dofinansowania EFRR: 90 330,35 zł

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: