Image

 Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa I Infrastruktura transportowa

Działanie I.1 Drogi

Nr projektu: UDA-RPLD.01.01.00-036/09-00

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Przedmiotem zrealizowanego projektu była budowa nowej drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie, wybudowana droga stanowi alternatywę dla dróg krajowych nr 42 i 91, przebiegających przez centrum miasta. Realizacja projektu przyczyniła się tym samym do udrożnienia ruchu w centrum.

Zakres inwestycji obejmuje:

budowę odcinka głównego o długości 629,32 m,
budowę parkingów w pasie drogowym,
budowę ścieżki rowerowej z kostki betonowej,
budowę chodników obustronnych,
przebudowę 2 skrzyżowań ulic Wyszyńskiego-Tysiąclecia, Przedborska-Bugaj (rondo)
budowę 2 nowych skrzyżowań ulic Tysiąclecia-Rolna, Tysiąclecia-Stodolna).

Całkowita wartość projektu: 3 402 511,23 zł

Kwota dofinansowania EFRR: 2 525 162,80 zł

Czas realizacji: 30/01/2008-31/08/2009

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: