Image

 Projekt pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Regionalnego Programu Polska Cyfrowa.

Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Działanie III.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Umowa powierzenia grantu: PKL/U/38/2018

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Przedmiotem projektu jest

Projekt polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Radomska poprzez przeprowadzenie szkoleń́ dla 267 mieszkańców, w 7 modułach tematycznych, m.in.: Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Tworzę własną stronę internetową, blog. Mieszkańcy zostaną̨ przeszkoleni w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług. Projekt angażuje w działania rożne grupy wiekowe mieszkańców.

Dzięki projektowi nastąpi podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta, wzmocnienie postawy obywatelskiej oraz podniesienie jakości świadczonych usług przez miasto. Jednocześnie realizacja szkoleń wzmocni potencjał i kreatywność mieszkańców.

Termin realizacji: 01.09.2018r. – 31.07.2019r.

Całkowita wartość projektu: 149 500,00 zł.

Kwota dofinansowania EFRR: 149 500,00 zł

Rejestracja na szkolenie:

www.fwzr.pl/rezerwacje

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: