expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Gminny Program Rewitalizacji centrum Miasta Radoms

Projekt pn. „Program Rewitalizacji centrum Miasta Radomska 2020 szansą rozwoju" został realizowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020.

Nr umowy: 1/REW/2016/28/00

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko.

Przedmiotem projektu opracowanie dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku z uwzględnieniem wszystkich etapów opracowania programu.

Potrzeba realizacji projektu Program rewitalizacji systematyzuje i dokładnie precyzuje poszczególne zadania konieczne do wykonania w uzyskaniu efektu zamierzonego w postaci rewitalizacji. Jest to strategiczny dokument Miasta wskazujący kierunek działań (dla Miasta, jednostek organizacyjnych, partnerów społecznych) i jednocześnie pozostawia otwartym katalog możliwych do realizacji projektów/zadań.

Całkowita wartość projektu: 76 585,95 zł. Kwota dofinansowania: 68 927,35 zł..