Image

Projekt pn. „Program Rewitalizacji centrum Miasta Radomska 2020 szansą rozwoju" został realizowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020.

Nr umowy: 1/REW/2016/28/00

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko.

Przedmiotem projektu opracowanie dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku z uwzględnieniem wszystkich etapów opracowania programu.

Potrzeba realizacji projektu Program rewitalizacji systematyzuje i dokładnie precyzuje poszczególne zadania konieczne do wykonania w uzyskaniu efektu zamierzonego w postaci rewitalizacji. Jest to strategiczny dokument Miasta wskazujący kierunek działań (dla Miasta, jednostek organizacyjnych, partnerów społecznych) i jednocześnie pozostawia otwartym katalog możliwych do realizacji projektów/zadań.

Całkowita wartość projektu: 76 585,95 zł. Kwota dofinansowania: 68 927,35 zł..

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: