Image

Patronat Prezydenta nad certyfikowanym cyklem szkoleń i seminariów "Aktywność fizyczna młodego pokolenia jako wyznacznik zdrowia i dobrostanu psychicznego społeczeństwa" organizowanym przez Klub Sportowy METPRIM Volley Radomsko. Wydarzenie odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 roku w godzinach 10:00-14:00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Radomsku przy ulicy Szkolnej 4. Celem szkoleń jest podkreślenie aktywnego trybu życia na kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych. Zaplanownym wydarzeniem towarzyszącym będzie Mikołajkowy Turniej Rodzinny w mini piłce siatkowej "Łączymy pokolenia, dbamy o środowisko", który odbędzie się 26 listopada 2021 roku w miejskiej Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku.

Patronat Prezydenta na XVI Dniami Kina organizowanymi przez I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Radomsku. W ramach XVI edycji Dni Kina młodzież zostanie zapoznana z twórczością i dorobkiem Mariana Dziędziela. Tegoroczna edycja Dni Kina rozpocznie się 6 grudnia i obejmować będzie następujące elementy:
- warsztaty realizatorskie (6-8 grudnia 2021 roku),
- warsztaty analizy filmowej i krytyki filmowej (10 grudnia 2021 roku,
- przegląd filmów (6-10 grudnia 2021 roku),
- konkurs wiedzy o kinie "Życie i twórczość Mariana Dziędziela" (13 grudnia 2021 roku),
- konkurs na etiudę filmową,
- uroczysta gala z udziałem Mariana Dziędziela (16 grudnia 2021 roku).

Patronat Prezydenta nad III Powiatowym Konkursem Wiedzy o HIV/AIDS "Moja wiedza o AIDS - to bezpieczeństwo i brak uprzedzeń" organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku. Konkurs trwa od 15 do 26 listopda 2021 roku, a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na 1 grudnia 2021 roku. Cele konkursu to:
- podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS,
- kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia wirusem HIV,
- uświadomienie uczniom, że zagorżenie HIV może dotyczyć każdego człowieka,
- zachęcenie do wykonywania testów w kierunku HIV,
- kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Patronat Prezydenta nad Mistrzostwami Województwa Łódzkiego Dzieci i Młodzików w zapasach w stylu klasycznym organizowanymi przez Zapaśniczy Klub Sportowy Radomsko. Wydarzenie sportowe odbędzie się w dniu 5 grudnia 2021 roku w godzinach od 10:00 do 17:00 w Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku przy ulicy Szkolnej 2.

Patronat Prezydenta nad Ogólnopolskim Harcerskim Turniejem Piłki Nożnej "HARCcup", który odbędzi się w okresie od 19 do 21 listopada 2021 roku na Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku przy ulicy Św. Jadwigi Królowej 20 oraz na Powiatowej Hali Sportowej przy ulicy Szkolnej 2. 

Patronat Prezydenta nad 4 edycją oólnopolskiego cyklu bezpłatnych webinarów z programowania i matematyki pn. Szkoła z gigantami - sztuczna inteligencja, które odbywać będą się w okresie od 29 listopada do 10 grudnia 2021 roku. 

Patronat Prezydenta nad konferencją dydatktyczną "Nauczyciel XXI wieku - sylwetka, wyzwania, wsparcie" organiozwaną przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "MODUM" w Radomsku we współpracy z Publiczną Szkołą Podtawową nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku. Koncerencja zorganizowana zostanie 16 listopada 2021 roku w godzinach 9:00-13:00 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

Patronat Prezydenta nad V Otwartym Ogólnopolskim Turniejem Badmintona o Mistrzostwo Radomska, który odbędzie się na hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku przy ul. Św. Jadwigi Królowej w dniach 6-7 listopada 2021 roku. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie badmintona wśród dzieci i młodzieży, integracja różnych środowisk wokół idei aktywnego i sportowego trybu życia oraz promocja miasta jako ośrodka inicjatyw sportowych.

Patronat Prezydenta nad XXXVI Ogólnopolskim Harcerskim Festiwalem Artystycznym OPAL 2021, który odbędzie się w dniach 2-4 grudnia 2021 roku. Miejsce realizacji Festwiwalu - Miejski Dom Kultury w Radomsku oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2. Festwial stwarza możliwości rozwoju zdolności artytsycznych, ma na celu propagowaie ciekawych alternatyw spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, pełni funkcję edukacyjną w zakresie kultury. Pozwala na przypmnienie sylwetki założycielki Festiwalu - hm. Rosławy Szleng.

Patronat Prezydenta nad konkursem plastycznym pt. Piękna nasza niepodległa realizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Mieszka I w Radomsku od 1 października do 2 listopada 2021 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9 listopada br. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historą niepodległości Polski, kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości narodowej, jak również pobudzanie szacunku wobec bohaterów narodowych z tamtego okresu. Dzięki doskonaleniu umiejętności plastycznych konkurs ma na celu zwiększenie kreatywności oraz rozwój wyobraźni.

Patronat Prezydenta nad przedsięwzięciem pod nazwą Puls Języka - X Ogólnopolski Konkurs na opowiadanie fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej, który zaplanowano od września do listopada 2021 roku. Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości prozatorskiej i poetyckiej radomszczanki Krystyny Kwiatkowskiej (1953-2005). Przedsięwzięcie realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku.

Patronat Prezydenta nad IX edycją Festiwalu Pięknego Czytania organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ładzicach. Wydarzenie zaplanowano na 29 września 2021 roku o godzinie 9:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz doskonalenie techniki czytania. 

Patronat Preznydenta nad uroczystościami związanymi z jubileuszem 10-lecia działalności Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Wiem Więcej" oraz inauguracją roku akademickiego 2021/2022, które zaplanowano na 1 października 2021 roku w godzinach od 10:00 do 13:00 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną osiągnięcia oraz dokonania RUTW, jak również rozwój na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia.

Patronat Prezydenta nad Radomszczańskim Festiwalem Kolarsko-Biegowym ESBANK GO 3, który zaplanowano na weekend 25-26 września 2021 roku.

Patronat Prezydenta nad konkursem literackim pt. "Od hasła do rozprawki - na pandemii wygaśnięcie, najlepsze jest szczepnięcie" w dniach od 31 sierpnia do 30 września 2021 roku. Celem konkursu jest promocja mająca na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19.

Patronat Prezydenta nad projektem "Pokaż język" organizowanym w ramach projektu "Ponadnarodowa mobiność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedzia, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który trwa od 1 września 2021 roku do 28 lutego 2022 roku. Celem projektu jest pogłębienie umiejętności komunikacji w języku angielskim przy zastosowaniu twórczych metod nauczania.

indeks

Patronat Prezydenta nad "Różowym Piknikiem", który zaplanowano na 7 sierpnia 2021 roku w godzinach 16.00-20.00 na terenie Parku Świętojańskim w Radomsku. Inicjatywa ma na celu podniesienie świadomości na temat raka piersi, raka jajnika oraz czerniaka. Zwrócenie szczególnej uwagi na badania przesiewowe oraz dbanie o aktywność fizyczną.

Patronat Prezydenta nad Piknikiem Militarnym organizowanym w ramach święta Wojska Polskiego, który zaplanowano na 14 sierpnia 2021 roku na Strzelnicy Sportowej LOK w Radomsku przy ulicy Piaskowej. Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie obchodów święta Wojska Polskiego, propagowanie obronności oraz promowanie sportu strzeleckiego.

Patronat Prezydenta nad I Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Sakralnej im. Krzystofa Pośpiecha, który zaplanowano na 26 września 2021 roku w Radomsku. Celem przedsięwzięcia jest wspomnienie i upamiętnienie Krzysztofa Pośpiecha pomysłodawcy i organizatora festiwali muzyki sakralnej Gaude Mater w 10 rocznicę śmierci pedagoga, chórmistrza, dyrygenta, niestrudzonego animatora i organizatora życia muzycznego.

Patronat Prezydenta nad 9 edycją kodowania z gidantami programowania "Programistyczny Bój Bohaterów Najlepszych Gier, zaplanowany do realizacji w dniach od 11 do 26 września 2021 roku w 90 miastach w całej Polsce.

Patronat Prezydenta nad KONGERESEM EKSPORTU 2021 "Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki po pandemii COVID-19", który zaplanowano na 12 października 2021 roku w godzinach 10:00 - 15:00 w auli E Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Kongres eksportu 2021 to spotkanie gospodarcze poświęcone kluczowym problemom dotyczącym polskiego eksportu. Kongres skierowany jest do przedstawicieli firm zajmujących się handlem zagranicznym, środowiska naukowego oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

Patronat Prezydenta nad Biegiem po Dobrą Energię - Malutkie Run&Bike, który zaplanowano na 27 czerwca 2021 roku w godzinach 9:00 - 16:00 na terenie Malutkie Resort. Celem przedsięwzięcia jest promowanie miasta i aktywności fizycznej, w szczególności biegania rekreacyjnego oraz kolarstwa.

Patronat Prezydenta nad trzema edycjami Powiatowego Rajdu Rowerowego, które zaplanowano na 11 i 25 lipca oraz 8 sierpnia 2021 roku. Celem przedsięwzięcia jest promowanie miasta i powiatu radomszczańskiego, w szczególności ich zabytków i niepowtarzalnego krajobrazu.

Patronat Preznydenta nad Wojewódzkimi Zawodami Sportowymi Młodzieży ŁWK OHP, które zaplanowano na 10 czerwca 2021 roku w godzinach 10:00-15:00 w budynku Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku. Predsięwzięcie ma na celu promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie kultury fizycznej oraz zredukowanie przewlekłego stresu powstałego w wyniku izolacji związanej z pandemią Covid-19 wśród młodzieży OHP.

Patronat Preydenta nad imprezą biegową połączoną z Nordic Walking (Z)BIEGOWISKO o zasięgu regionalnym, która zaplanowana jest na 11 lipca 2021 roku w godzinach 8:00 - 14:00. Impreza ma na celu promowanie walorów turystycznych Radomska i okolic. Zachęcenie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia oraz integrowanie środowiska biegaczy i ich rodzin.

Patronat Prezydenta nad biegiem "Szansa na 5. Trzeźwo-Zdrowo-Sportowo", który odbędzue się 4 grudnia 2021 roku w godzinach 13:00-15:00 w Parku Solidarności w Radomsku. Impreza sportowa połączona z elementami profilaktyki uzależnień.

Patronat Prezydenta nad bezpłatnym cyklem webinarów z programowania Szkoły z Gigantami "Programowanie w czterech wymiarach gamingu", które realizowane będą od 10 do 21 maja 2021 roku na kanale YouTube dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Patronat Prezydenta Miasta nad II Ogólnopolskim Turniejem Karate Kyokushin/Shinkyokushin "Randori Cup II", który odbędzie się 29 maja 2021 roku na Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku.

Patronat Prezydenta Miasta nad Mistrzostwami Okręgu Łódzkiego w Boksie, które odbędą się z 6 na 7 marca 2021 roku na Hali Powiatowej w Radomsku.

Patronat Prezydenta Miasta nad IV edycją konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych "Elektrosprzęt w dobre ręce", który będzie trwać od 26 lutego do 8 września 2021 roku. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 22 września 2021 roku w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

Patronat Prezydenta Miasta nad konkursem dla publicznych i niepublicznych przedszkoli pod hasłem "EKOZAJĄC", który będzie trwać od 29 stycznia do 9 marca 2021 roku. Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano w dniu 23 marca 2021 roku w Muzeum Regionalnym w Radomsku.

Patronat Prezydenta Miasta nad biegiem "Szansa na 5. Trzeźwo-Zdrowo-Sportowo", który odbędzie się 5 grudnia 2020 r. przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Fabianiego w Radomsku.

Patronat Prezydenta Miasta nad cyklem imprez: " Esbank GO 2", "3. Nocny Rajd Rowerowy" oraz "Biegowe Grand Prix Radomska", które odbędą się od 25 do 27 września 2020 roku.

Patronat Prezydenta Miasta nad Konferencją Techniczną "Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych", która odbędzie się 26 listopada 2020 r. w Radomsku.

Patronat Prezydenta Miasta nad I edycją Festiwalu Pięknego Czytania dla Przedszkolaków, który odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2020 roku o godzinie 9.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku.

Patronat Prezydenta Miasta nad plebiscytem "Pokaż Talent", który realizowany będzie w terminie od 12 marca do końca maja 2020 roku na łamach Dziennika Łódzkiego, Expresu Ilustrowanego oraz w serwisach: www.dzienniklodzi.pl, www.expressilustrowany.pl.

Patronat Prezydenta Miasta nad wydarzeniem "Nie mam smaczka na raczka- badam się!", które odbędzie się 22 marca 2020 roku w Barze Belfast przy ul. Kasztelańskiej 3, w Radomsku w godzinach 16.00-20.00.

Patronat Prezydenta Miasta nad "Eko Niedzielą", która odbędzie się 15 marca 2020 roku w Hotelu Porto, w godzinach 12.00-16.00.

Patronat Prezydenta Miasta nad VIII Radomszczańskimi Dniami Autyzmu, które będą trwać od 2 do 3 kwietnia 2020 roku w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

Patronat Prezydenta Miasta nad konkursem wokalnym "Mikrofon 2020" ,który będzie trwać od 6 do 8 marca 2020 roku w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: