expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Honorowy Patronat Prezydenta

Patronat Pezydenta nad organizowanym przez Klub Wzajemnej Pomocy "SZANSA" biegiem "Szansa na 5", który zaplanowano na 3 grudnia 2022 roku w godzinach od 13:45 do 16:00 na terenie miasta Radomska. Celem przedsięwzcięcia jest zachęcenie mieszkańców do zdrowego stylu życia z dala od używek poprzez sport. Bieg ma zachęcić całe rodziny do aktywnego życia bez alkoholu.

Patronat Prezydenta nad przedsięwzięciem pod nazwą Dni Patrona Szkoły - Jan Paweł II - Przyjaciel Dzieci, które zaplanowano na 18 maja 2022 roku w godzinach od 9:00 do 13:00 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Radomsku. Celami przedsięwzięcia są promocja postaci wybitnego Polaka - Jana Pawła I, pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności i twórczości patrona, kształtowanie świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny, jak równiez kształotowanie kreatywności twórczej i wyobraźni.

Patronat Prezydenta nad II Radomszczańskim Zlotem Motocyklowym, który odbędzie się w dniach od 12 do 14 sierpnia 2022 roku na terenie ośrodka KAMP KAJAKOWO w Zakrzówku Szlacheckim.

Patronat Prezydenta nad obchodami 100-lecia Reymontówki na Bugaju, które będą odbywać się w 2022 roku. Celmi obchodów jest upamiętnienie 100 rocznicy powistania szkoły, integracja międzyszkolna, edukacja kulturalna młodzieży szkolnej i mieszkańców Radomska oraz popularyzacja osoby, twórczości i dokonań Władysława Stanisława Reymonta.

Patronat Prezydenta nad I Festiwalem Pięknego Czytania dla Przedszkolaków, który zaplanowano na 1 kwietnia 2022 roku w godz. 9:00-15:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku. Festiwal organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, w ramach realizacji projektu BOOK STORY (Erasmus+) dla dzieci 6-letnich z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja literatury dziecięcej wśród przedszkolaków, poprawa posługiwania się piękną polszczyzną, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.

Patronat Prezydenta nad certyfikowaną konferencją metodyczną dla nauczycieli i pracowników oświaty pt. "Well-being - jak budować dobrostan w środowisku szkolnym?" organizowaną przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODUM we współpracy z Funcacją Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME, Zespołem Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku oraz Publiczną Szkołą Podstawową Nr 7 w Radomsku. Konferencja zaplanowana na 6 kwietnia 2022 roku w godzinach 11:00-15:00 w ZSDiOŚ w Radomsku.

Patronat Prezydenta nad predsięwzięciem o zasięgu regionalnym pn. Determinanty dodatniego bilansu dokonań życiowych seniorów, w ramach którego zaplanowano cykl warsztatów oraz konferencję naukową w Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku. Zaplanowane terminy realizacji przedsięwzięcia: 2 i 30 marca oraz 20 kwietnia 2022 roku. Celem przedsięwizęcie jest podniesienie poczuia bezpieczeństwa, poszerzenie aktywności oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i kontaktu z innymi osobami w podeszłym wieku.

Patronat Prezydenta nad Festiwalem Pięknej Mowy - konkursem recytatorskim, który odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Radomsku przy ulicy 11 Listopada 16. Celem realizacji konkursu jest upowszechnianie kultury żywego słowa, rozwijanie zdolności reecytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją, zachęcanie do występów na scenie, kształtowanie umiejętności godnego reprezentowania swojego środowiska, przedstawienie problemów logopedycznych oraz prezentacja efektywności terapii logopedycznej.

Patronat Prezydenta nad Mistrzostwami Województwa Łódzkiego Dzieci, Młodzików i Kadetów w zapasach w stylu klasycznym, które zaplanowano na 12 marca 2022 roku w godzinach od 10:00 do 17:00 w Powiatowej Hali Sportowej przy ulicy Szkolnej 2 w Radomsku. Przedsięwzięcie sprzyja promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzacji sportu zapaśniczeo na terenie miasta i powiatu.

Patronat Prezydenta nad 2 Radomszczańskim Półmaratonem, który zaplanowano na 13 marca 2022 roku w godzinach od 9:00 do 14:00 na terenie Punktu Edukacyjnego Podświerk - Nadleśnictwo Radomsko.

Patronat Prezydenta nad publikacją książki dla dzieci "SMOK czy SMOG - Eko opowieści", której celem jest kształtowanie postaw proekologicznych, podejmowania działań zapobiegających powstawaniu smogu oraz podnoszenie świadomości dotyczącej niekorzystnego wpływu człowieka na środowisko naturalne. Patonat udzielony zostaje od momentu publikacji książki na cały okres jej promocji.

Patronat Prezydenta nad konkursami organizowanymi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku pod hasłem "Eko-Zoo" oraz "Elektrosprzęt w dobre ręce". Konkursy skierowane do przedszkoli oraz szkół z terenu gmin Radomsko, Gomunice oraz Masłowice. Konkursy mają na celu propagowanie idei selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu, kształtowanie właściiwych postaw związanch z ochroną środowiska oraz krzewienie ducha rywalizacji wśród dzieci i młodzieży.

Patronat Prezydenta nad I Turniejem Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Radomska, który zaplanowano na 8 stycznia br. w godzinach od 11:00 do 15:30 w Radomszczańskiej arenie Futbolu przy ulicy Kilińskiego 50 w Radomsku. Celem turnieju jest promowanie aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia i dyscypliny sportowej, jaką jest piłka nożna oraz umożliwienie rywalizacji sportowej.

Patronat Prezydenta nad 10 edycją akcji KODUJ Z GIGANTAMI - Szyfry i zagadki, którą zaplanowano do realizacji od 6 do 27 lutego 2022 roku. Cykl bezpłatynych ogólnopolskich warsztatów online z programowania, których celem jest popularyzacja programowania wśród dzieci i młodzieży oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do tworzenia własnych gier, stron internetowych i aplikacji, aby zmienić bierne korzystanie z Internetu w aktywną kreację.

Patronat Prezydenta nad konfernecjami technicznymi "Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych" oraz "Rozwiązania intralogistyczne i magazynowe", które zaplanowano na 27 i 28 kwietnia 2022 roku w Hotelu Porto w Radomsku. Konferencje techniczne Axon Media to jedne z najbardziej rozpoznawalnych i efektywnych spotkań przedstawicieli przemysłu i logistyki w Polsce - platforma wymiany doświadczeń i pomysłów, partnerstwa, nowych informacji oraz networkingu.

Patronat Prezydenta nad X Radomszczańskim Orszakiem Trzech Króli, który zaplanowano na 6 stycznia 2022 roku. Celem orszaku jest uczczenie Święta Objawienia Pańskiego. Dzięki przedsięwzięciu pielęgnowana jest tradycja, wartości prorodzinne oraz budowane jest poczucie więzi z miastem i regionem. Przedsięwzięcie odbędzie się w formie kolędowania w szkołach, instytucjach, parafiach i w miarę możliwości na ulicach miasta.

Patronat Prezydenta nad XXIII Radomszczańskimi Spotkaniami Integracyjnymi - Piknikiem integrayjnym. Impreza zaplanowana na 25 czerwca 2022 roku w godziniach od 15:00 do 19:00 na terenie Parku Świętojańskiego w Radomsku. Impreza służy integracji środowisk osób niepełnosprawnych i zdroych. Zachęca do aktywności kulturalnej, pozwala w atrakcyjny sposób spędzić rodzinnie czas wolny. Sprzyja likwidacji barier mentalnych w postrzeganiu osób niepełnosprawnych.

Patronat Prezydenta nad certyfikowanym cyklem szkoleń i seminariów "Aktywność fizyczna młodego pokolenia jako wyznacznik zdrowia i dobrostanu psychicznego społeczeństwa" organizowanym przez Klub Sportowy METPRIM Volley Radomsko. Wydarzenie odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 roku w godzinach 10:00-14:00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Radomsku przy ulicy Szkolnej 4. Celem szkoleń jest podkreślenie aktywnego trybu życia na kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz proekologicznych. Zaplanownym wydarzeniem towarzyszącym będzie Mikołajkowy Turniej Rodzinny w mini piłce siatkowej "Łączymy pokolenia, dbamy o środowisko", który odbędzie się 26 listopada 2021 roku w miejskiej Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku.

Patronat Prezydenta na XVI Dniami Kina organizowanymi przez I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Radomsku. W ramach XVI edycji Dni Kina młodzież zostanie zapoznana z twórczością i dorobkiem Mariana Dziędziela. Tegoroczna edycja Dni Kina rozpocznie się 6 grudnia i obejmować będzie następujące elementy:
- warsztaty realizatorskie (6-8 grudnia 2021 roku),
- warsztaty analizy filmowej i krytyki filmowej (10 grudnia 2021 roku,
- przegląd filmów (6-10 grudnia 2021 roku),
- konkurs wiedzy o kinie "Życie i twórczość Mariana Dziędziela" (13 grudnia 2021 roku),
- konkurs na etiudę filmową,
- uroczysta gala z udziałem Mariana Dziędziela (16 grudnia 2021 roku).

Patronat Prezydenta nad III Powiatowym Konkursem Wiedzy o HIV/AIDS "Moja wiedza o AIDS - to bezpieczeństwo i brak uprzedzeń" organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku. Konkurs trwa od 15 do 26 listopda 2021 roku, a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na 1 grudnia 2021 roku. Cele konkursu to:
- podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS,
- kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia wirusem HIV,
- uświadomienie uczniom, że zagorżenie HIV może dotyczyć każdego człowieka,
- zachęcenie do wykonywania testów w kierunku HIV,
- kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Patronat Prezydenta nad Mistrzostwami Województwa Łódzkiego Dzieci i Młodzików w zapasach w stylu klasycznym organizowanymi przez Zapaśniczy Klub Sportowy Radomsko. Wydarzenie sportowe odbędzie się w dniu 5 grudnia 2021 roku w godzinach od 10:00 do 17:00 w Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku przy ulicy Szkolnej 2.

Patronat Prezydenta nad Ogólnopolskim Harcerskim Turniejem Piłki Nożnej "HARCcup", który odbędzi się w okresie od 19 do 21 listopada 2021 roku na Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku przy ulicy Św. Jadwigi Królowej 20 oraz na Powiatowej Hali Sportowej przy ulicy Szkolnej 2. 

Patronat Prezydenta nad 4 edycją oólnopolskiego cyklu bezpłatnych webinarów z programowania i matematyki pn. Szkoła z gigantami - sztuczna inteligencja, które odbywać będą się w okresie od 29 listopada do 10 grudnia 2021 roku. 

Patronat Prezydenta nad konferencją dydatktyczną "Nauczyciel XXI wieku - sylwetka, wyzwania, wsparcie" organiozwaną przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "MODUM" w Radomsku we współpracy z Publiczną Szkołą Podtawową nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku. Koncerencja zorganizowana zostanie 16 listopada 2021 roku w godzinach 9:00-13:00 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

Patronat Prezydenta nad V Otwartym Ogólnopolskim Turniejem Badmintona o Mistrzostwo Radomska, który odbędzie się na hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku przy ul. Św. Jadwigi Królowej w dniach 6-7 listopada 2021 roku. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie badmintona wśród dzieci i młodzieży, integracja różnych środowisk wokół idei aktywnego i sportowego trybu życia oraz promocja miasta jako ośrodka inicjatyw sportowych.

Patronat Prezydenta nad XXXVI Ogólnopolskim Harcerskim Festiwalem Artystycznym OPAL 2021, który odbędzie się w dniach 2-4 grudnia 2021 roku. Miejsce realizacji Festwiwalu - Miejski Dom Kultury w Radomsku oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2. Festwial stwarza możliwości rozwoju zdolności artytsycznych, ma na celu propagowaie ciekawych alternatyw spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, pełni funkcję edukacyjną w zakresie kultury. Pozwala na przypmnienie sylwetki założycielki Festiwalu - hm. Rosławy Szleng.

Patronat Prezydenta nad konkursem plastycznym pt. Piękna nasza niepodległa realizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Mieszka I w Radomsku od 1 października do 2 listopada 2021 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9 listopada br. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historą niepodległości Polski, kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości narodowej, jak również pobudzanie szacunku wobec bohaterów narodowych z tamtego okresu. Dzięki doskonaleniu umiejętności plastycznych konkurs ma na celu zwiększenie kreatywności oraz rozwój wyobraźni.

Patronat Prezydenta nad przedsięwzięciem pod nazwą Puls Języka - X Ogólnopolski Konkurs na opowiadanie fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej, który zaplanowano od września do listopada 2021 roku. Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości prozatorskiej i poetyckiej radomszczanki Krystyny Kwiatkowskiej (1953-2005). Przedsięwzięcie realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku.

Patronat Prezydenta nad IX edycją Festiwalu Pięknego Czytania organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ładzicach. Wydarzenie zaplanowano na 29 września 2021 roku o godzinie 9:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz doskonalenie techniki czytania. 

Patronat Preznydenta nad uroczystościami związanymi z jubileuszem 10-lecia działalności Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Wiem Więcej" oraz inauguracją roku akademickiego 2021/2022, które zaplanowano na 1 października 2021 roku w godzinach od 10:00 do 13:00 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną osiągnięcia oraz dokonania RUTW, jak również rozwój na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia.

Patronat Prezydenta nad Radomszczańskim Festiwalem Kolarsko-Biegowym ESBANK GO 3, który zaplanowano na weekend 25-26 września 2021 roku.

Patronat Prezydenta nad konkursem literackim pt. "Od hasła do rozprawki - na pandemii wygaśnięcie, najlepsze jest szczepnięcie" w dniach od 31 sierpnia do 30 września 2021 roku. Celem konkursu jest promocja mająca na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19.

Patronat Prezydenta nad projektem "Pokaż język" organizowanym w ramach projektu "Ponadnarodowa mobiność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedzia, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który trwa od 1 września 2021 roku do 28 lutego 2022 roku. Celem projektu jest pogłębienie umiejętności komunikacji w języku angielskim przy zastosowaniu twórczych metod nauczania.

indeks

Patronat Prezydenta nad "Różowym Piknikiem", który zaplanowano na 7 sierpnia 2021 roku w godzinach 16.00-20.00 na terenie Parku Świętojańskim w Radomsku. Inicjatywa ma na celu podniesienie świadomości na temat raka piersi, raka jajnika oraz czerniaka. Zwrócenie szczególnej uwagi na badania przesiewowe oraz dbanie o aktywność fizyczną.

Patronat Prezydenta nad Piknikiem Militarnym organizowanym w ramach święta Wojska Polskiego, który zaplanowano na 14 sierpnia 2021 roku na Strzelnicy Sportowej LOK w Radomsku przy ulicy Piaskowej. Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie obchodów święta Wojska Polskiego, propagowanie obronności oraz promowanie sportu strzeleckiego.

Patronat Prezydenta nad I Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Sakralnej im. Krzystofa Pośpiecha, który zaplanowano na 26 września 2021 roku w Radomsku. Celem przedsięwzięcia jest wspomnienie i upamiętnienie Krzysztofa Pośpiecha pomysłodawcy i organizatora festiwali muzyki sakralnej Gaude Mater w 10 rocznicę śmierci pedagoga, chórmistrza, dyrygenta, niestrudzonego animatora i organizatora życia muzycznego.

Patronat Prezydenta nad 9 edycją kodowania z gidantami programowania "Programistyczny Bój Bohaterów Najlepszych Gier, zaplanowany do realizacji w dniach od 11 do 26 września 2021 roku w 90 miastach w całej Polsce.

Patronat Prezydenta nad KONGERESEM EKSPORTU 2021 "Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki po pandemii COVID-19", który zaplanowano na 12 października 2021 roku w godzinach 10:00 - 15:00 w auli E Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Kongres eksportu 2021 to spotkanie gospodarcze poświęcone kluczowym problemom dotyczącym polskiego eksportu. Kongres skierowany jest do przedstawicieli firm zajmujących się handlem zagranicznym, środowiska naukowego oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

Patronat Prezydenta nad Biegiem po Dobrą Energię - Malutkie Run&Bike, który zaplanowano na 27 czerwca 2021 roku w godzinach 9:00 - 16:00 na terenie Malutkie Resort. Celem przedsięwzięcia jest promowanie miasta i aktywności fizycznej, w szczególności biegania rekreacyjnego oraz kolarstwa.

Patronat Prezydenta nad trzema edycjami Powiatowego Rajdu Rowerowego, które zaplanowano na 11 i 25 lipca oraz 8 sierpnia 2021 roku. Celem przedsięwzięcia jest promowanie miasta i powiatu radomszczańskiego, w szczególności ich zabytków i niepowtarzalnego krajobrazu.

Patronat Preznydenta nad Wojewódzkimi Zawodami Sportowymi Młodzieży ŁWK OHP, które zaplanowano na 10 czerwca 2021 roku w godzinach 10:00-15:00 w budynku Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku. Predsięwzięcie ma na celu promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie kultury fizycznej oraz zredukowanie przewlekłego stresu powstałego w wyniku izolacji związanej z pandemią Covid-19 wśród młodzieży OHP.

Patronat Preydenta nad imprezą biegową połączoną z Nordic Walking (Z)BIEGOWISKO o zasięgu regionalnym, która zaplanowana jest na 11 lipca 2021 roku w godzinach 8:00 - 14:00. Impreza ma na celu promowanie walorów turystycznych Radomska i okolic. Zachęcenie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia oraz integrowanie środowiska biegaczy i ich rodzin.

Patronat Prezydenta nad biegiem "Szansa na 5. Trzeźwo-Zdrowo-Sportowo", który odbędzue się 4 grudnia 2021 roku w godzinach 13:00-15:00 w Parku Solidarności w Radomsku. Impreza sportowa połączona z elementami profilaktyki uzależnień.

Patronat Prezydenta nad bezpłatnym cyklem webinarów z programowania Szkoły z Gigantami "Programowanie w czterech wymiarach gamingu", które realizowane będą od 10 do 21 maja 2021 roku na kanale YouTube dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Patronat Prezydenta Miasta nad II Ogólnopolskim Turniejem Karate Kyokushin/Shinkyokushin "Randori Cup II", który odbędzie się 29 maja 2021 roku na Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku.

Patronat Prezydenta Miasta nad Mistrzostwami Okręgu Łódzkiego w Boksie, które odbędą się z 6 na 7 marca 2021 roku na Hali Powiatowej w Radomsku.

Patronat Prezydenta Miasta nad IV edycją konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych "Elektrosprzęt w dobre ręce", który będzie trwać od 26 lutego do 8 września 2021 roku. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 22 września 2021 roku w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

Patronat Prezydenta Miasta nad konkursem dla publicznych i niepublicznych przedszkoli pod hasłem "EKOZAJĄC", który będzie trwać od 29 stycznia do 9 marca 2021 roku. Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano w dniu 23 marca 2021 roku w Muzeum Regionalnym w Radomsku.

Patronat Prezydenta Miasta nad biegiem "Szansa na 5. Trzeźwo-Zdrowo-Sportowo", który odbędzie się 5 grudnia 2020 r. przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Fabianiego w Radomsku.

Patronat Prezydenta Miasta nad cyklem imprez: " Esbank GO 2", "3. Nocny Rajd Rowerowy" oraz "Biegowe Grand Prix Radomska", które odbędą się od 25 do 27 września 2020 roku.

Patronat Prezydenta Miasta nad Konferencją Techniczną "Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych", która odbędzie się 26 listopada 2020 r. w Radomsku.

Patronat Prezydenta Miasta nad I edycją Festiwalu Pięknego Czytania dla Przedszkolaków, który odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2020 roku o godzinie 9.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku.

Patronat Prezydenta Miasta nad plebiscytem "Pokaż Talent", który realizowany będzie w terminie od 12 marca do końca maja 2020 roku na łamach Dziennika Łódzkiego, Expresu Ilustrowanego oraz w serwisach: www.dzienniklodzi.pl, www.expressilustrowany.pl.

Patronat Prezydenta Miasta nad wydarzeniem "Nie mam smaczka na raczka- badam się!", które odbędzie się 22 marca 2020 roku w Barze Belfast przy ul. Kasztelańskiej 3, w Radomsku w godzinach 16.00-20.00.

Patronat Prezydenta Miasta nad "Eko Niedzielą", która odbędzie się 15 marca 2020 roku w Hotelu Porto, w godzinach 12.00-16.00.

Patronat Prezydenta Miasta nad VIII Radomszczańskimi Dniami Autyzmu, które będą trwać od 2 do 3 kwietnia 2020 roku w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

Patronat Prezydenta Miasta nad konkursem wokalnym "Mikrofon 2020" ,który będzie trwać od 6 do 8 marca 2020 roku w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.