Image

Rozpoczęto kompleksową rozbudowę ulicy Stolarzy. W ramach inwestycji powstanie 400 metrów nowej ulicy.

Rozbudowa obejmuje budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie nowej jezdni, oświetlenia ulicznego, jednostronnego chodnika oraz placu do zawracania dla samochodów ciężarowych. Rozbudowę wykonuje firma „POZIOM”, za blisko 1.750.000,00 zł. Na realizację tej inwestycji Miasto Radomsko pozyskało dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

ciag feprreg rrp lodz ueefrr

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.