Image

Rok 2021 będzie obfitował w inwestycje. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Radomsku radni uchwalili przyszłoroczny budżet, który zakłada wydatki inwestycyjne w kwocie 44 milionów złotych.

Radni pozytywnie wypowiedzieli się o przedstawionym projekcie budżetu, podkreślając że jest on proinwestycyjny oraz uwzględnia najważniejsze potrzeby mieszkańców miasta. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, natomiast 7 wstrzymało się od głosu.

- Bardzo dziękuję za przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nowego budżetu. Jest on proinwestycyjny, ponieważ zależy mi na utrzymaniu wysokiego poziomu inwestycji i podnoszeniu komfortu życia w naszym mieście. Już od 1 stycznia możemy przystąpić do realizacji wielu ważnych inwestycji – mówił po głosowaniu prezydent Jarosław Ferenc.

Największe nakłady przeznaczone będą na realizację obecnie trwających inwestycji. Bedzie to rozbudowa ulic Kraszewskiego, Rozalii, Kolejowej oraz przebudowa ul. Piłsudskiego. W 2021 roku rozpoczęta będzie również budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum miasta pomiędzy ul. Reymonta i al. Jana Pawła II, która kosztować będzie 2 miliony złotych. Zaplanowano również rozbudowę strefy inwestycyjnej w Radomsku, II etap rozbudowy ul. Stara Droga - 2,4 mln zł oraz rozbudowę ul. Stolarzy - 3,3 mln zł.

Ważne inwestycje zaplanowano także w miejskich jednostkach organizacyjnych. Będzie przebudowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 - blisko 1 mln zł, termomodernizacja budynków Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10  za ponad 8 mln zł oraz projekt nowej przestrzeni dla kultury obejmujący zagospodarowanie kondygnacji podziemnych Miejskiego Domu Kultury w Radomsku za ponad 3,7 mln zł.  Warto zaznaczyć, że wszystkie wymienione zadania otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych lub krajowych.

Tags:budzet

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.