Image

Rok 2021, pomimo pandemii, będzie obfitował w inwestycje. Projekt budżetu zakłada bowiem wydatki inwestycyjne na poziomie 43 mln zł z czego ponad połowa przeznaczona jest na rozbudowę infrastruktury drogowej.

Największe wydatki dotyczyć będą inwestycji, które już trwają, jak rozbudowa ulic Kraszewskiego, Rozalii, Kolejowej oraz przebudowa ul. Piłsudskiego, jednak w roku 2021 rozpocznie się kilka ważnych, wieloletnich zadań. Między innymi będzie to budowa parkingu i zagospodarowanie terenu w centrum miasta pomiędzy ul. Reymonta i al. Jana Pawła II, na które miasto przeznaczy 2 mln zł. Zaplanowano również: rozbudowę strefy inwestycyjnej w Radomsku, II etap rozbudowy ul. Stara Droga (2,4 mln zł) oraz rozbudowę ul. Stolarzy (3,3 mln zł).

20201005 101744

Prócz tych drogowych ważne inwestycje zaplanowano również w miejskich jednostkach organizacyjnych: przebudowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku (blisko 1 mln zł), termomodernizacja budynków Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 ( ponad 8 mln zł) oraz projekt nowej przestrzeni dla kultury obejmujący zagospodarowanie kondygnacji podziemnych Miejskiego Domu Kultury w Radomsku (ponad 3,7 mln zł).
Warto zaznaczyć, że wszystkie wymienione zadania otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych lub krajowych.

Wśród jednorocznych zadań wymienić można zakup piłkochwytów na boisko przy ul. Kościuszki za kwotę 30 tys. zł czy modernizację oświetlenia kortów tenisowych MOSiR w kwocie 27 tys. zł.

Na ten moment w projekcie budżetu przeważają zadania wieloletnie, ale z pewnością w trakcie roku pojawią się nowe zadania jednoroczne, gdy miasto rozliczy budżet roku 2020 i ustalone zostaną wolne środki do dyspozycji.

 

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.