Boisko "Orlik" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 przejdzie modernizację. Właśnie została podpisana umowa na dofinansowanie zadania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska”.

Dziś także została zawarta umowa na „Budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku”, którą będzie realizowała firma SPORT -TRACK Sp. zo.o. za kwotę 3 962 586,20 zł.

Więcej zieleni na Reymonta, park przy Jagiellońskiej, tężnie przy "Wielorybku" i dwie szkolne ekopracownie przy PSP nr 1 i PSP nr 8. Łącznie 1,953 mln złotych na inwestycje w miejską zieleń. Prezydent Jarosław Ferenc wraz ze skarbnik Mariolą Wypych sygnowali dziś w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowy na dofinansowanie 5 projektów.

Podczas dzisiejszej sesji radni uchwalili budżet Miasta Radomska na rok 2022 – w przyszłym roku w naszym mieście nie zabraknie wielu dużych i ważnych inwestycji.

Kolejna radomszczańska ulica zyskała nową nawierzchnię. Na Jałowcowej wyremontowano blisko 600 metrów jezdni.

Budżet Miasta Radomska zwiększy się o blisko 30 milionów złotych! Środki przyznane miastu w ramach Polskiego Ładu zostaną przeznaczone na gruntowne przebudowy oraz remonty miejskich dróg.

Na ulicy Sobieskiego trwają prace modernizacyjne.

Kilka lat temu zostało wykonane docieplenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Dzieci. Teraz może się ona pochwalić całkowicie nową instalacją węzła cieplnego zasilaną gazem ziemnym. Tym samym termomodernizacja PSP nr 8, małymi kroczkami, dobiegła końca.

Trwa remont ul. Karola Kościowa – boczna. Prace budowlane prowadzone są na całej długości i szerokości pasa drogowego.

Dobiega końca zadanie polegające na rozbudowie ul. Stolarzy w Radomsku. Przedsięwzięcie umożliwi dostęp do nowych terenów inwestorom oraz poprawi układ komunikacyjny na terenie strefy inwestycyjnej.

roboty drogowe

Trwa remont ul. Zakątnej, która do tej pory była drogą tłuczniową. Po remoncie zyska nową asfaltową nawierzchnię.

Zakończona została jedna z największych inwestycji drogowych w mieście, czyli „Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku”. Dziś zostały wykonane odbiory techniczne.

Ponad 3 mln zł – to kwota dofinansowania jaką otrzymało Miasto Radomsko na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra Opiekuńczo-Mieszkalne" – Moduł I. Wartość całego zadania to ponad 5 mln zł.

Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 zbliża się ku końcowi. Po zrealizowaniu inwestycji szkoła będzie nie tylko estetyczna, ale też ekologiczna dzięki zwiększeniu jej efektywności energetycznej.

Powstała boczna odnoga ulicy Krańcowej o długości 390 metrów.

Budowa nowego bloku przy ulicy Sadowej 7E prowadzona przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest już na półmetku. Z postępami prac zapoznał się dziś Prezydent Jarosław Ferenc.

W przyszłym tygodniu rozpoczną się remonty miejskich dróg. Zaczniemy od wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Mieszka I.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku rozbudowuje miejską sieć ciepłowniczą. Rozplanowano łącznie 2 km sieci i przyłączy, głównie w ul. Jagiellońskiej i Krakowskiej. Koszt inwestycji to 2,5 mln zł, a środki w całości pochodzić będą z środków własnych miejskiej spółki.

Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Piastowskiej Etap II i III to kolejna część realizacji tej inwestycji.

Rozbudowa ulicy Nadrzecznej poprawi bezpieczeństwo i estetykę.

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. By podkreślić rangę tego wydarzenia Miasto Radomsko inauguruje akcję wykonywania nowych nasadzeń zieleni. Nowe drzewa sadził również Prezydent Jarosław Ferenc.

Radomsko otrzyma 3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Pieniądze zostaną wykorzystane na wkład własny miasta do spółki SIM Łódzkie.

Rozpoczęto kompleksową rozbudowę ulicy Stolarzy. W ramach inwestycji powstanie 400 metrów nowej ulicy.

W piątek, 26 marca, w trybie zdalnym odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Radomsku. W porządku obrad znalazły się m.in. zmiany budżetowe, zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych pandemią, utworzenie spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej i dyskusja nad utworzeniem planu miejskiej zieleni.

Dziś podczas konferencji prasowej prezydent Jarosław Ferenc odniósł się do komentarzy oraz petycji, która wpłynęła do urzędu miasta w sprawie pozostawienia funkcji pływalni „starego” basenu.


Budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Jana Pawła II i ul. Reymonta wykona firma „POZIOM” Eugeniusz Mądry z Radomska za kwotę nieco ponad 3 mln złotych.


Rozpoczynamy budowę skweru przy ulicy Piastowskiej. Będzie to miejsce rekreacji, którym każdy znajdzie coś dla siebie.

Miasto Radomsko otrzymało 7,5 mln zł z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej "Glinianki". Wartość całości zadania to 13 mln złotych.

Poważne wady budowlane, również takie zagrażające bezpieczeństwu stwierdzili miejscy urzędnicy podczas odbioru końcowego nowego basenu. Dla przykładu zalecono wymianę zewnętrznej zjeżdżalni i elementu wewnętrznej zjeżdżalni – hamownię na fabrycznie nowe. - Dbamy o zdrowie radomszczan i miejskie pieniądze, nie odbierzemy basenu w tym stanie - zapowiada prezydent Radomska Jarosław Ferenc.

Dobiegają końca przeglądy techniczne miejskich szkół oraz przedszkoli. Łącznie na remonty w 2021 roku miasto przeznaczy 726 tysięcy złotych.

Walka ze smogiem to nie tylko wymiana pieców na ekologiczne. To także różnego rodzaju inwestycje realizowane przez spółki miejskie, które przyczyniają się do ograniczenia niskiej emisji.

Końcówka 2020 roku jest bardzo pracowita. Remontowane są miejskie drogi i chodniki.

Rok 2021 będzie obfitował w inwestycje. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Radomsku radni uchwalili przyszłoroczny budżet, który zakłada wydatki inwestycyjne w kwocie 44 milionów złotych.

Na ulicy Skłodowskiej wyremontowano 300-metrowy odcinek jezdni.

Rok 2021, pomimo pandemii, będzie obfitował w inwestycje. Projekt budżetu zakłada bowiem wydatki inwestycyjne na poziomie 43 mln zł z czego ponad połowa przeznaczona jest na rozbudowę infrastruktury drogowej.

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najistotniejszych problemów w Polsce. Warto dbać o jakość powietrza, ponieważ ma ono istotny wpływ na nasze zdrowie. Miasto Radomsko w 2020 roku przeznaczyło 500 tys. zł na dotację dla mieszkańców, którzy chcą wymienić stare źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Podpisano 88 umów na wymianę pieców, z czego niemal połowa inwestycji jest już zrealizowana i rozliczona.

Trwa kompleksowa przebudowa ulicy Stara Droga. Na tę inwestycję Miasto Radomsko pozyskało dotację z Funduszu Dróg Samorządowych.