Image

Mimo, że wszyscy mówimy tym samym językiem, to każda dziedzina życia charakteryzuje się swoją określona specyfiką. I tak można mówić o języku prawniczym, lekarskim, ale także biznesowym. By ułatwić Wam poruszanie się w tej specyficznej branży przygotowaliśmy dla Was słownik pojęć, które powinien znać każdy przedsiębiorca.

Biznesplan – narzędzie umożliwiające dokładne zaplanowanie i wprowadzenie określonego produktu bądź usługi na rynek zawierające wszystkie niezbędne szczegóły służące skutecznej realizacji założonych celów. Powinien zawierać harmonogram działań, analizę rynku, szacowane zyski i analizę ryzyka. Może być wykorzystywane wewnątrz przedsiębiorstwa jak i na zewnątrz (jako uzupełnienie prezentacji dla inwestorów bądź innych instytucji mogących wspomóc realizację danego projektu).

ryc_05_12

Schemat budowy biznesplanu, źródło: undefined

Branding – inaczej budowanie świadomości marki. Są to działania, których celem jest utrwalenie świadomości istnienia danej marki na rynku i budowanie jej pozytywnego wizerunku. Mają one tworzyć spójny wewnętrznie i zgodny z oczekiwanymi zespół skojarzeń u klientów i odbiorców danej firmy. W ich skład wchodzą m.in. wybór nazwy firmy, jej logo i hasła reklamowego, adresu strony www czy stworzenie koncepcji wyglądu materiałów marketingowych (związane z identyfikacją wizualną marki).

CTA – (ang. Call to Action) czyli tzw. wezwanie do działania. Określony bodziec (graficzny bądź tekstowy), który ma skłonić odbiorcę do wykonania konkretnego i oczekiwanego przez firmę działania. Może być to na przykład przycisk “kup teraz” na stronie sklepu internetowego bądź tekst “zapisz się na newsletter” na grafice opublikowanej w mediach społecznościowych.

Content marketing – inaczej marketing treści. Forma prowadzenia działań marketingowych w oparciu o interesujące, przydatne i angażujące odbiorców treści. Ściśle powiązane z działaniami w mediach społecznościowych i często korzystające z ich potencjału. Opiera się na wykorzystywaniu różnorodnych i atrakcyjnych form, takich jak na przykład: film, grafika, infografika bądź podcast.

Growth hacking – charakteryzująca się kreatywnością i niskimi kosztami technika marketingowa mająca na celu szybkie zwrócenie uwagi odbiorcy i nakłonienie go wykonania pożądanej akcji. Często opiera się na prostych rozwiązaniach, jak na przykład informacja “wysłano z iPhona” w przypadku maili wysyłanych z telefonów marki Apple.

Identyfikacja wizualna – ściśle powiązane z brandingiem narzędzie, którego celem jest stworzenie indywidualnego i charakterystycznego zespołu skojarzeń z marką, a także wyróżnienie spośród innych firm obecnych na rynku. Jednym z głównych narzędzi służących identyfikacji wizualnej jest tzw. księga identyfikacji wizualnej, która zawiera wszystkie wytyczne i wzory logo, kolorów wykorzystywanych przez firmę i innych elementy wpływających na budowę jej tożsamości wizualnej.

Konwersja – wykonanie przez odbiorcę oczekiwanego działania wywołanego kontaktem z komunikatem marketingowym firmy, np. zakup produktu po kontakcie z reklamą. Ściśle związane z CTA.

co-to-jest-konwersja

Źródło: undefined

Model biznesowy – wykorzystywana przez firmę metoda służąca nakłonieniu klienta do wyboru jej produktu bądź usługi kosztem konkurencji przy równoczesnym zapewnieniu zysku. Powinien zawierać informacje takie jak to kto stanowi grupę klientów danej firmy, jakie korzyści zapewniają im produkty (bądź usługi) oferowane przez markę, w jaki sposób one powstają i jak są dostarczane klientom. 

bmc_opis

Schemat budowy modelu biznesowego, źródło: undefined

Multi-channel-marketing – działania marketingowe wykorzystujące wiele kanałów promocji i tworzące spójny wewnętrznie i przenikający się przekaz, np. umieszczenie w reklamie telewizyjnej hashtagu wykorzystywanego przez daną markę na Twitterze i Facebooku. Jego zaletą jest większe prawdopodobieństwo dotarcia do klienta i nakłonienie go do dokonania konwersji.

PESTEL – analiza służąca opisaniu i ocenie środowiska makroekonomicznego, w którym funkcjonuje firma. Składa się z oszacowania jaki wpływ na przedsiębiorstwo mają elementy takie jak: polityka, ekonomia, społeczeństwo, technologia, środowisko i prawo.

Propozycja wartości – określony zespół korzyści oferowanych przez firmę jej klientom powstały w oparciu o dokładną analizę ich bolączek i potrzeb. Element budowy modelu biznesowego.

vpc

Schemat ułatwiający określenie propozycji wartości, źródło: undefined

Real-Time-Marketing – czyli tzw. marketing czasu rzeczywistego, technika marketingowa oparta na nawiązywaniu przez markę do bieżących wydarzeń bądź okazji zawierająca bardzo konkretny przekaz opublikowany w określonym czasie.

obraz1

Jeden z najbardziej znanych przykładów RTM, opublikowany podczas awarii prądu na stadionie w trakcie meczu finału ligi NFL

SWOT – czyli analiza wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia firmy, skupiona na opisie jej mocnych i słabych stron, a także potencjalnych bądź istniejących szans w otoczeniu przedsiębiorstwa (w tym rynkowych).

teaserbox_2083701

Przykład analizy SWOT, źródło: undefined

Startup – przedsiębiorstwo znajdujące się w początkowej fazie rozwoju będące na etapie poszukiwania najlepiej dopasowanego do swoich potrzeb modelu biznesowego i finansowania umożliwiającego rozpoczęcie bądź rozwój działalności. Startupy z reguły są związane z rynkiem nowych technologii.

UX – (ang. User Experience) wszystkie wrażenia i opinie użytkownika wynikające z kontaktu ze stroną internetową, aplikacją czy oprogramowaniem komputerowym. Jeden z kluczowych elementów branych pod uwagę podczas projektowania produktów cyfrowych, mający olbrzymi wpływ na popularność danego produktu, usługi bądź serwisu.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: