Image

Jak powinna przebiegać odpowiedzialna urbanizacja? Z jakimi problemami gospodarczo-społecznymi boryka się miasto? Czym właściwie jest rewitalizacja? Odpowiedź na te i inne pytania można było usłyszeć na dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem prezydenta, skarbnik miasta oraz ekspert z Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR - Katarzyną Spadło. Konferencja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta Radomska.


- Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działana na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji - mówiła kierownik Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Miasto boryka się z problemem wyludnienia przy jednoczesnym rozluźnianiu zabudowy, "rozlewaniu się" terenów podmiejskich i w efekcie utraty znaczenia faktycznego centrum miasta. W ograniczaniu negatywnych skutków tych procesów ma pomóc wykorzystanie narzędzi do rewitalizacji. Za główne cele rewitalizacji uznaje się poprawę jakości życia mieszkańców, poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej przy jednoczesnym uwzględnieniu głosów mieszkańców i oddolnych inicjatyw na rzecz poprawy warunków życia oraz z dbałością o środowisko naturalne.

Zachęcamy do czynnego uczestnictwa w procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+  poprzez udział w ankiecie dotyczącej rewitalizacji. Badanie jest dobrowolne i anonimowe, a wyniki ankiet zostaną uwzględnione w trakcie sporządzania dokumentu. Aby program jak najlepiej odpowiadał lokalnym potrzebom  ważne jest, by jak najwięcej mieszkańców zabrało głos w trakcie jego tworzenia.

>>ANKIETA<<

Więcej informacji o procesie rewitalizacji Radomska można znaleźć na naszej stronie www.radomsko.pl >> Miasto Otwarte >> Rewitalizacja lub pod linkiem:

https://radomsko.pl/biuro-funduszy-zewnetrznych-i-strategii-miasta/rewitalizacja

 

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: