OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2021 ROKU ORAZ STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r., o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020r., poz. 2029 ze zm.) Miasto Radomsko ogłasza:

  1. Podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 12 u.f.z.o., oraz statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

 

Przedszkola Publiczne:

 

 

od 1 stycznia 2021 r.

 

 

Podstawowa kwota dotacji (miesięcznie)

 

 

1.010,56 zł

 

Statystyczna liczba uczniów

 

 

1 213

Statystyczna liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

4

Statystyczna liczba uczniów z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

0

 

 

Przedszkola niepubliczne na terenie Miasta Radomska:

 

 

od 1 stycznia 2021 r.

Kwota dotacji (miesięcznie), zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/395/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 stycznia 2018 roku

1.010,56 zł x75% =

757,92 zł

 

Oddziały przedszkolne prowadzone przy Publicznych Szkołach Podstawowych:

 

 

 

 

od 1 stycznia 2021 r.

 

 

Podstawowa kwota dotacji (miesięcznie)

 

 

684,88 zł

 

Statystyczna liczba uczniów

 

 

90

 

Statystyczna liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

1

Statystyczna liczba uczniów z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

0

 

  1. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji następuje w terminach:b) w październiku roku budżetowego.
  2. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych na terenie Miasta Radomska określa Uchwała:
  3. a) Uchwała Nr XLVIII/395/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 26 stycznia 2018 roku.
  4. c) w dowolnym miesiącu roku budżetowego – aktualizacja w szczególnie uzasadnionych
    przypadkach
  5. a) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od
    dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy;