expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Nowe ujęcie wody już działa

30 maja nastąpił odbiór nowej, zrealizowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku inwestycji - ujęcia wody wraz ze studniami przy ul. Bełchatowskiej.

Na inwestycję składają się dwie studnie głębinowe wraz z budynkiem stacji uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi oraz budynek garażowy z zapleczem technicznym. Do tej pory radomszczańska podstrefa ŁSSE zasilana była w wodę z funkcjonującego tu ujęcia. Jednak jego możliwości płynnej obsługi odbiorców powoli osiągały warunki graniczne. Stąd Zarząd Spółki stanął przed decyzją wybudowania nowego źródła zasilania strefy.  

Prace przy budowie nowego ujęcia trwały od początku 2021 r. W marcu br. nastąpiło pierwsze, próbne uruchomienie ujęcia. Uzyskano wtedy pozytywne wyniki badań wody. Ostatecznie prace związane z realizacją inwestycji zostały zakończone w terminie przewidzianym umową - z końcem kwietnia. Od tego momentu, przez cały maj, trwał rozruch technologiczny, odbiory techniczne, w tym przez upoważnione instytucje jak Straż Pożarna, Sanepid, czy Dozór Techniczny. 

Nowe ujęcie zaspokoi zapotrzebowanie na dostawy wody obiektów zlokalizowanych w Strefie Przemysłowej. Po spełnieniu wszystkich formalności, wykonaniu testów i badań 1 czerwca ujęcie zaczęło dostarczać wodę do już istniejących w strefie obiektów. Parametry techniczne, w tym zakładana wydajność ujęcia (ok. 370m3/h) zagwarantują płynne dostawy wody dla całej Strefy Przemysłowej – obecnie funkcjonujących i nowych pobudowanych w przyszłości obiektów. W razie konieczności ujęcie będzie mogło zapewnić dostawy wody dla całego Radomska.

Ujęcie zlokalizowane w Strefie Przemysłowej to nowoczesny i spełniający najbardziej wyśrubowane normy ekologiczne obiekt. Inwestycja obejmowała uzbrojenie dwóch studni głębinowych wraz z budynkiem stacji wodociągowej, w której umiejscowiona została technologia uzdatniania wody ze zbiornikami wyrównawczymi oraz budynkiem magazynowo – garażowym. W ramach inwestycji wykonano także zagospodarowanie terenu i infrastrukturę towarzyszącą. Ogrzewanie zapewnia pompa ciepła. W przypadku braku zasilania z sieci ciągłość pracy zapewni agregat prądotwórczy, w który zostało wyposażone ujęcie.

- Inwestycja zrealizowana została w oparciu o pożyczkę z Banku Gospodarki Krajowej, w kwocie 5 958 781,60 zł. oraz środków własnych Spółki. Wartość zrealizowanych prac opiewa na kwotę około 6,9 mln zł, a całość zadania wraz z towarzyszącymi mu instalacjami kosztowała blisko 8 mln zł. – mówi prezes PGK Sp. z o.o. w Radomsku Marek Glądalski.

Ujęcie zostało wykonane przez konsorcjum firm Szym-Bud i ABP. Łączący nowe ujęcie z siecią wodociągową na strefie, liczący około 1km odcinek instalacji został wykonany przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PGK Sp. z o.o. w Radomsku własnymi siłami.

Spółka spodziewa się, że inwestycja zapewni stabilną pracę zakładów w Strefie Przemysłowej, a także możliwość dalszej jej rozbudowy w kolejnych latach.