expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Nabór uczestników „Opaski bezpieczeństwa” w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

W ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osób chętnych w wieku 65 lat i więcej do udziału w Programie. 

Moduł II Programu tj. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybciej pomocy,
w tym pomocy medycznej.

W ramach programu seniorom 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  1. przycisk bezpieczeństwa- sygnał SOS
  2. detektor upadku
  3. czujnik zdjęcia opaski
  4. lokalizator GPS
  5. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe ( puls i saturacja)
  6. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona !!!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Kościuszki 10 pok. 6 od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-15.30.

Sprawami związanymi z opaskami bezpieczeństwa zajmuje się pracownik socjalny: Kinga Bujacz tel. 781-698-761