Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Radomsku radni przyjęli m.in. zmiany w budżecie na rok 2022, nadali nowe nazwy trzem ulicom oraz ustalili stawki za udział w akcjach i szkoleniach dla druhów OSP. Wysłuchali też informacji na temat stanu instalacji wodno-kanalizacyjnej w naszym mieście.

Zmiany w budżecie miasta dotyczyły głównie zabezpieczenia środków na realizację projektów minionej edycji Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zimowego utrzymania dróg, na którego realizację miasto otrzymało dotację z Powiatu Radomszczańskiego.

Ustalono również ekwiwalent pieniężny dla strażaków OSP – po wejściu w życie uchwały za każdą rozpoczętą godzinę w działaniach ratowniczych druhowie otrzymają 21 zł, a za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia 12 zł.

Radni podjęli także decyzję o wprowadzeniu dodatkowego dnia targowego na miejskim targowisku. Będzie ono czynne również w piątek, a cenę za zajęcie powierzchni placu do 15 m² włącznie ustalono w kwocie 2 zł za 1 m² oraz 1 zł za każdy dodatkowy m² powyżej tej wartości.

Podjęto również uchwały nadające nazwy miejskich ulic: Józefa Hallera, Szczęśliwa i Wincentego Pola. Przyjęto także plan dofinansowania form doskonalenie zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli. Powołano Komisję ds. przygotowania projektu zmian oraz opracowania jednolitego Statutu Miasta Radomska w składzie: Bartłomiej Biskup, Jacek Gębicz, Kamil Bugdal, Radosław Rączkowski i Łukasz Więcek.