Zarząd i prezydium Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej spotkał się we wtorek, 25 stycznia, w sali 104 Urzędu Miasta Radomska. Głównym tematem rozmów były zmiany w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych, jakie obowiązują od początku tego roku.