Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza osoby zainteresowane do udziału w seminarium pt.: „Rozliczanie zadań publicznych zleconych podmiotom ES, planowanie konkursów na rok 2022”

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie rozliczeń zadań publicznych oraz przygotowanie konkursów na rok 2022. Spotkanie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za organizację konkursów na zadania zlecone realizowanych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie, ustawę o zdrowiu publicznym lub o sporcie oraz beneficjentów.

Spotkanie realizowane będzie w formie on line.

Termin spotkania 21.01.2022 r. godz. 13.00

Konieczne jest zgłoszenie uczestnika przez formularz dostępny pod adresem: https://forms.gle/r1hVjr9GHPNMPVTs7

Spotkanie jest bezpłatne.