Image

Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w roku 2022. Termin składania ofert upływa dnia 26 stycznia br.

Zgodnie z treścią zawartą w ogłoszeniu o konkursie w bieżącym roku na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych Urząd Miasta przeznaczył kwotę 103.000,00 zł ujętą w uchwale budżetowej Miasta Radomska na rok 2022.

Dofinansowanie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie, a rodzaj planowanych do realizacji zadań mieści się w poniższym zakresie:

1. Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno-pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością ( interwencja kryzysowa) – 53 tys. zł.

2. Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych ( np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną) – 50 tys. zł

 

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 4/2022 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 5 stycznia 2022 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: